Dr Niran Okewole

Dr Niran Okewole


Postiadau blog diweddaraf

Fy nyddiadur Caerdydd

Posted on 24 Gorffennaf 2017 by Dr Niran Okewole

Pam oeddwn yng Nghaerdydd? Ddeunaw mlynedd yn ôl, pan oeddwn yn dal i fod yn yr ysgol feddygol, aeth genetegydd Camerŵnaidd ag ambell un ohonom o’n clwb Geneteg i labordy yn Cotonou, yng Ngweriniaeth Benin. Yno, cawsom ein cyflwyno ganddo i’r ddilyniannau Sanger a fyddai, mewn byr o dro, yn chwyldroi byd meddygaeth. Nid yw
Read more