Day: 2 Mawrth 2017

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion a SafeTALK

Posted on 2 Mawrth 2017 by Jo Pinder

Heddiw yw Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion, ac mae llawer o themâu hanfodol ynglŷn â lles myfyrwyr y dylwn eu trafod ar y diwrnod hwn. Gall myfyrwyr wynebu amrywiaeth enfawr o wahanol ffactorau cymdeithasol, academaidd a diwylliannol sy’n achosi straen yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol. Yn aml, gall hyn arwain at anawsterau iechyd meddwl,
Read more