Ysgoloriaethau Comisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad ar gyfer Doethuriaethau ar Fwy nag Un Safle

Meithrin partneriaethau ag India

Posted on 16 Tachwedd 2016 by Nora de Leeuw

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016 Bydd system addysg uwch India yn wynebu cyfnod o drawsnewid digynsail dros y degawd nesaf, a bydd angen degau o filiynau o leoedd prifysgol newydd i ddiwallu anghenion y boblogaeth ifanc sy’n tyfu’n
Read more