Yr Haf Arloesedd

Yr Haf Arloesedd

Posted on 20 Hydref 2016 by Paul Jewell

A ninnau wedi ffarwelio â’r haf, mae’n werth myfyrio ar ein dathliad o bartneriaethau sy’n dod ag ymchwilwyr a’u hyrwyddwyr ynghyd. Nod yr Haf Arloesedd oedd amlygu’r gwaith ar draws tri choleg Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys datblygu technolegau meddygol arloesol a datrys problemau gwasanaethu cyhoeddus drwy gynnal ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol. Cynhaliwyd dros
Read more