Ŵyl Redeg

Nifer uchaf erioed o redwyr yn yr hanner marathon

Posted on 28 Medi 2016 by Claire Sanders

Mae 22,000 o bobl, y nifer uchaf erioed, wedi cofrestru ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd a gynhelir ddydd Sul, ac mae 3,000 yn ychwanegol wedi cofrestru ar gyfer cyfres o rasys llai heriol ddydd Sadwrn. Ni yw prif noddwyr yr hanner marathon hwn. Erbyn hyn, mae’n un o uchafbwyntiau’r calendr chwaraeon yng Nghymru ac
Read more