Newyddion yr Is-Ganghellor


E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2017

Posted on 31 Mai 2017 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Er bod y gwasanaethau diogelwch wedi bod yn rhybuddio ers peth amser y gallem ddisgwyl ymosodiad erchyll ar ryw adeg, roedd y newyddion ofnadwy o Fanceinion y mis hwn yn ergyd drom, ac rwy’n gwybod y byddech am i mi fynegi ein cydymdeimlad cyfunol â’r rhai a effeithiwyd gan yr ymosodiad. Mae’r digwyddiad
Read more

Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2017

Posted on 31 Ionawr 2017 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Wrth i mi ysgrifennu’r neges hon, gwaharddiad yr Unol Daleithiau ar deithio sy’n cael y prif sylw yn y newyddion. Mae amcanion gwleidyddol y gwaharddiad yn glir (ac yn cadw at un o addewidion yr ymgyrch etholiadol) ond go brin bod y goblygiadau ymarferol, yr effaith anfwriadol na’r canlyniadau gwleidyddol tymor hir wedi’u
Read more