Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 16 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Ysgrifennaf atoch gyda diweddariad pwysig ynghylch ein trefniadau wrth gefn o ran y Coronafeirws (COVID-19) yn y Brifysgol. Diogelwch ein myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach sydd wedi cael […]

Neges gan yr Is-Ganghellor – Coronafeirws

Neges gan yr Is-Ganghellor – Coronafeirws

Postiwyd ar 12 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr a myfyrwyr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am ymateb y Brifysgol i’r Coronafeirws (COVID-19) sy’n datblygu. Fel y bydd rhai ohonoch yn ei wybod, mae […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 6 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Efallai eich bod wedi gweld y newyddion am yr achos cyntaf o Goronafeirws (COVID-19) yn ardal Caerdydd sydd wedi’i gadarnhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er y gallai hyn […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2020

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2020

Postiwyd ar 2 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Erbyn y bydd yr ebost hwn wedi'i gyfieithu a'i gylchredeg, mae'n bosibl y bydd unrhyw beth rwyf i'n ei ddweud am Covid-19 (novel coronavirus) wedi dyddio gan fod […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2020

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2020

Postiwyd ar 31 Ionawr 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae'n ffaith wybyddus fod rhythmau bywyd prifysgol hyd y dydd heddiw dan ddylanwad confensiynau oesol yn ymwneud ag anghenion economi wledig yn bennaf a thraddodiadau paganaidd a Christnogol. […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2019

Postiwyd ar 6 Ionawr 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn flwyddyn llawn digwyddiadau i'r Brifysgol ac i'r wlad. O ran y Brifysgol rydym ni wedi dod â hyfforddiant meddygol i ogledd Cymru am y […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r ebost hwn gyda diweddariad neu ddau. Yr amser yma llynedd dechreuais fy ebost mis Tachwedd gydag amlinelliad cryno o’r sefyllfa ariannol anfanteisiol roeddem ni ynddi, gan […]

Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac […]

Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2019

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Nawr fod y flwyddyn academaidd newydd ar waith mae'n briodol myfyrio ar yr heriau ar gyfer 2019-20 yn nhermau ein hymdrechion academaidd, yn enwedig gan fod gennym ddau […]