Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 16 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf a diogel dros y Pasg a’ch bod wedi gallu canolbwyntio ar faterion heblaw am yr argyfwng presennol. Rwyf yn ysgrifennu atoch i roi […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 9 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn dair wythnos wirioneddol anhygoel. Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi blino’n lân nid yn unig gan gyflymder a dwysedd gwaith, yn enwedig o […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 6 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am sut rydym yn ymateb i’ch pryderon ynghylch asesu, sut gallwn eich helpu a chefnogi eich lles yn ystod yr […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 3 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Cyn bo hir, bydd bron i dair wythnos wedi mynd heibio ers i Brif Weinidog argymell y cyfyngiadau presennol ac i bawb weithio gartref. I mi, ac rwy’n […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 27 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Dim ond pythefnos sydd wedi mynd heibio ers i ni fynd ati o ddifrif i ddechrau ein prosesau rheoli mewn argyfwng, er ei bod yn teimlo fel cyfnod […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 24 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 24 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 19 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr, Rwyf yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o fy negeseuon diweddar wedi canolbwyntio ar ddechrau gweithio o bell o ganlyniad i bandemig y Coronoafeirws (COVID-19). I’r rheiny ohonoch […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 17 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Fe fyddwch yn ymwybodol mod i wedi ysgrifennu atoch neithiwr yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Mae’r newidiadau wedi peri pryder […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff: Diweddariad yn dilyn sesiwn hysbysu’r Prif Weinidog

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff: Diweddariad yn dilyn sesiwn hysbysu’r Prif Weinidog

Postiwyd ar 16 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl Gydweithwyr, Mae’r Prif Weinidog newydd gyhoeddi cyfyngiadau pellach er mwyn atal y Coronafeirws rhag lledaenu.  Yn gyntaf, dylai’r rhai sydd â symptomau, a’r bobl sy’n byw gyda nhw, aros […]