Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2020

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2020

Postiwyd ar 30 Medi 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yn gyntaf oll, hoffwn ddiolch i bawb wnaeth ymuno â gweminar yr holl staff yr wythnos ddiwethaf, ac am y cwestiynau a gyflwynwyd. O ystyried nifer y cwestiynau […]

Cyfyngiadau lleol ychwanegol oherwydd y coronafeirws

Cyfyngiadau lleol ychwanegol oherwydd y coronafeirws

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Colin Riordan

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd cyfyngiadau lleol ychwanegol yng Nghaerdydd oherwydd y coronafeirws. Daw mesurau newydd i rym o 18.00 ar 27 Medi 2020. Eu diben yw […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 10 Medi 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth i'r tymor newydd nesáu, ro'n i am rannu rhai syniadau am sut rydym yn bwriadu cael myfyrwyr ar y campws, a'r strategaeth ddysgu cyfunol fydd yn golygu […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 25 Awst 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Fel y dywedodd cydweithiwr wrthyf yn gynt y mis hwn, '2020 yw'r rhodd sy'n parhau i roi'. Mae'r tro pedol dramatig ar o ran graddau Safon Uwch a […]

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 22 Gorffennaf 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yr hyn sydd bron mor annisgwyl â’r newidiadau dramatig a achoswyd gan COVID-19 yw’r ffyrdd y mae elfennau o fywyd academaidd wedi mynd rhagddynt fel y byddent mewn […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 30 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Diben Prifysgolion yw creu a rhannu gwybodaeth, er budd pawb. Mae hwn yn ddatganiad clir o'n diben ac ar yr un pryd yn ddisgrifiad gor-syml o'n gweithgaredd. Rwy'n […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 18 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Fel y byddech wedi'i ddisgwyl, argyfwng y coronafeirws gafodd y prif sylw yn fy ebost ar 7 Mai 2020, ond nodais hefyd nad yw'r pandemig yn golygu y […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 4 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Mewn ebyst a fideos blaenorol, rwyf wedi esbonio ein bod yn y sefyllfa anffodus o orfod cynllunio ar gyfer diffyg sylweddol yn ein cyllideb ym mlwyddyn academaidd ac […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth i ddiwedd mis arall o'r cyfyngiadau symud ddod yn nes, o leiaf mae rhyw obaith y bydd y rheoliadau presennol yn cael eu llacio rywfaint. Wedi dweud […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 21 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mewn ebost byrrach yr wythnos hon (gobeithio bod hynny’n iawn) hoffwn roi’r newyddion diweddaraf i chi am dri mater sy’n gysylltiedig â’i gilydd. Yn gyntaf, yng nghyfarfod Bwrdd […]