Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 18 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Fel y byddech wedi'i ddisgwyl, argyfwng y coronafeirws gafodd y prif sylw yn fy ebost ar 7 Mai 2020, ond nodais hefyd nad yw'r pandemig yn golygu y […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 4 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Mewn ebyst a fideos blaenorol, rwyf wedi esbonio ein bod yn y sefyllfa anffodus o orfod cynllunio ar gyfer diffyg sylweddol yn ein cyllideb ym mlwyddyn academaidd ac […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth i ddiwedd mis arall o'r cyfyngiadau symud ddod yn nes, o leiaf mae rhyw obaith y bydd y rheoliadau presennol yn cael eu llacio rywfaint. Wedi dweud […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 21 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mewn ebost byrrach yr wythnos hon (gobeithio bod hynny’n iawn) hoffwn roi’r newyddion diweddaraf i chi am dri mater sy’n gysylltiedig â’i gilydd. Yn gyntaf, yng nghyfarfod Bwrdd […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 7 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Hyd yn oed ers yr ebost a anfonais atoch wythnos yn ôl, bu nifer o ddatblygiadau pwysig. Mae’r llywodraeth wedi ymateb i gais UUK am gymorth ariannol, ac […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 29 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yn fy ebost diwethaf fe addewais i rannu’r newyddion diweddaraf gyda chi ar ein sefyllfa ariannol. Rydych chi wedi ymateb yn rhagorol i'r heriau enfawr sydd wedi codi […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 23 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Mae’n ddyletswydd ar wasg rydd i ddwyn llywodraethau i gyfrif. Felly, nid yw’n syndod bod holl lywodraethau’r DU yn cael eu herio ynghylch materion sy’n ymwneud â’r coronafeirws […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 17 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf dros y Pasg a’r cyfle i fwynhau’r tywydd bendigedig. Gyda lwc, cawsoch gyfle hefyd i anghofio, am ychydig o leiaf, yr anawsterau y […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 16 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf a diogel dros y Pasg a’ch bod wedi gallu canolbwyntio ar faterion heblaw am yr argyfwng presennol. Rwyf yn ysgrifennu atoch i roi […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 9 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn dair wythnos wirioneddol anhygoel. Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi blino’n lân nid yn unig gan gyflymder a dwysedd gwaith, yn enwedig o […]