Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Gohirio dechrau addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer y mwyafrif o raglenni

Gohirio dechrau addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer y mwyafrif o raglenni

Postiwyd ar 7 Ionawr 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (7 Ionawr 2021).

Ystyried newidiadau y mae’n rhaid i ni eu gwneud o ran croesawu myfyrwyr yn ôl yn raddol

Ystyried newidiadau y mae’n rhaid i ni eu gwneud o ran croesawu myfyrwyr yn ôl yn raddol

Postiwyd ar 6 Ionawr 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (6 Ionawr 2021).

Diolch ac ystyriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Diolch ac ystyriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Postiwyd ar 17 Rhagfyr 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (17 Rhagfyr 2020).

Paratoadau ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd adref ar gyfer y Nadolig

Paratoadau ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd adref ar gyfer y Nadolig

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (30 Tachwedd 2020).

Cyfnod cau estynedig dros y Nadolig, Mis Hanes Pobl Dduon ac anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines

Cyfnod cau estynedig dros y Nadolig, Mis Hanes Pobl Dduon ac anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines

Postiwyd ar 30 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (30 Hydref 2020).

Y diweddaraf am y cyfnod atal

Y diweddaraf am y cyfnod atal

Postiwyd ar 19 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (19 Hydref 2020).

Diweddaru’r profion a chydweithrediad GIG Cymru

Diweddaru’r profion a chydweithrediad GIG Cymru

Postiwyd ar 16 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (16 Hydref 2020).

Rhagor o brofion ar y campws

Rhagor o brofion ar y campws

Postiwyd ar 12 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (12 Hydref 2020).

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 12 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ysgrifennaf yn dilyn y wybodaeth a roddwyd ar ein mewnrwyd ddydd Gwener diwethaf, a roddodd wybod i’r staff am y profion coronafeirws (COVID-19) ychwanegol yn un o’n preswylfeydd […]

Llythyr agored gan yr Is-Ganghellor a’r Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Llythyr agored gan yr Is-Ganghellor a’r Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Postiwyd ar 2 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Annwyl rieni a gofalwyr, Rydym yn gwerthfawrogi bod anfon eich plentyn i'r Brifysgol yn garreg filltir bwysig ym mywydau plant a rhieni fel ei gilydd. Rydym yn sylweddoli bod gwneud […]