Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Mesurau COVID-19, Stonewall, gwrth-hiliaeth

Mesurau COVID-19, Stonewall, gwrth-hiliaeth

Postiwyd ar 29 Hydref 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (29 Hydref 2021).

Gorchuddion wyneb, brechiadau, Gwasanaeth Sgrinio

Gorchuddion wyneb, brechiadau, Gwasanaeth Sgrinio

Postiwyd ar 30 Medi 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (30 Medi 2021).

Recriwtio myfyrwyr, blwyddyn academaidd newydd, Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, cymorth rhyngwladol, Graddio

Recriwtio myfyrwyr, blwyddyn academaidd newydd, Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, cymorth rhyngwladol, Graddio

Postiwyd ar 31 Awst 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (31 Awst 2021).

Cyfyngiadau COVID, cefnogi ein myfyrwyr, diolch i’r staff

Cyfyngiadau COVID, cefnogi ein myfyrwyr, diolch i’r staff

Postiwyd ar 13 Gorffennaf 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (14 Gorffennaf 2021).

Blwyddyn academaidd newydd, Stonewall, Mary Rose

Blwyddyn academaidd newydd, Stonewall, Mary Rose

Postiwyd ar 30 Mehefin 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (30 Mehefin 2021).

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 20 Mai 2021 gan Colin Riordan

Gwyliwch fideo byr gan yr Is-Ganghellor, Colin Riordan, sy’n ailbwysleisio ein hymrwymiad i urddas a pharch i bawb.

Parhau â’r broses o ddychwelyd i’r campws, ymweliadau ag Ysgolion, prosiectau adeiladu ar y campws

Parhau â’r broses o ddychwelyd i’r campws, ymweliadau ag Ysgolion, prosiectau adeiladu ar y campws

Postiwyd ar 30 Ebrill 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (30 Ebrill 2021).

Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Postiwyd ar 27 Ebrill 2021 gan Colin Riordan

Yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn esbonio sut gall y campws roi hwb i les cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru ar ôl Covid-19.

Brechiadau, y Coronafeirws flwyddyn ymlaen, trais ar sail rhywedd a throseddau casineb, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Brechiadau, y Coronafeirws flwyddyn ymlaen, trais ar sail rhywedd a throseddau casineb, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Postiwyd ar 31 Mawrth 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (31 Mawrth 2021).

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, cyllid HEFCW, llongyfarch staff

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, cyllid HEFCW, llongyfarch staff

Postiwyd ar 26 Chwefror 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (26 Chwefror 2021).