Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Parhau â’r broses o ddychwelyd i’r campws, ymweliadau ag Ysgolion, prosiectau adeiladu ar y campws

Parhau â’r broses o ddychwelyd i’r campws, ymweliadau ag Ysgolion, prosiectau adeiladu ar y campws

Postiwyd ar 30 Ebrill 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (30 Ebrill 2021).

Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Postiwyd ar 27 Ebrill 2021 gan Colin Riordan

Yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn esbonio sut gall y campws roi hwb i les cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru ar ôl Covid-19.

Brechiadau, y Coronafeirws flwyddyn ymlaen, trais ar sail rhywedd a throseddau casineb, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Brechiadau, y Coronafeirws flwyddyn ymlaen, trais ar sail rhywedd a throseddau casineb, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Postiwyd ar 31 Mawrth 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (31 Mawrth 2021).

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, cyllid HEFCW, llongyfarch staff

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, cyllid HEFCW, llongyfarch staff

Postiwyd ar 26 Chwefror 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (26 Chwefror 2021).

Addysg Uwch a gohirio dechrau addysgu wyneb yn wyneb ymhellach

Addysg Uwch a gohirio dechrau addysgu wyneb yn wyneb ymhellach

Postiwyd ar 29 Ionawr 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (29 Ionawr 2021).

Brexit

Brexit

Postiwyd ar 13 Ionawr 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (13 Ionawr 2021).

Gohirio dechrau addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer y mwyafrif o raglenni

Gohirio dechrau addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer y mwyafrif o raglenni

Postiwyd ar 7 Ionawr 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (7 Ionawr 2021).

Ystyried newidiadau y mae’n rhaid i ni eu gwneud o ran croesawu myfyrwyr yn ôl yn raddol

Ystyried newidiadau y mae’n rhaid i ni eu gwneud o ran croesawu myfyrwyr yn ôl yn raddol

Postiwyd ar 6 Ionawr 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (6 Ionawr 2021).

Diolch ac ystyriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Diolch ac ystyriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Postiwyd ar 17 Rhagfyr 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (17 Rhagfyr 2020).

Paratoadau ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd adref ar gyfer y Nadolig

Paratoadau ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd adref ar gyfer y Nadolig

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (30 Tachwedd 2020).