Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Fy Sefydlu’n Aelod o Gomisiwn Fulbright

Fy Sefydlu’n Aelod o Gomisiwn Fulbright

Postiwyd ar 15 Medi 2014 gan Colin Riordan

Nod Comisiwn Fulbright, a sefydlwyd ym 1948, yw meithrin dealltwriaeth ddiwylliannol drwy gyfrwng cyfnewidiadau addysgol rhwng Prydain a’r Unol Daleithiau. Cefais gais ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf i fod […]

Cynhadledd Flynyddol Aelodau Universities UK, 9-11 Medi 2014

Postiwyd ar 11 Medi 2014 gan Colin Riordan

Ganol Medi, fe es i gynhadledd flynyddol yr UUK yn Leeds. Y thema eleni oedd ‘cryfder mewn amrywiaeth’. Y neges allweddol oedd bod sefyllfa prifysgolion yn unigryw am eu bod […]

NATO wedi’r Uwchgynhadledd yng Nghymru

NATO wedi’r Uwchgynhadledd yng Nghymru

Postiwyd ar 2 Medi 2014 gan Colin Riordan

Ddeuddydd cyn Uwchgynhadledd NATO ar 4-5 Medi, cynhaliodd Prifysgol Caerdydd gynhadledd academaidd o bwys o dan y teitl NATO wedi Uwchgynadledd Cymru. Pleser mawr oedd cael croesawu 150 o feddylwyr […]