Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

E-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Mark Williams

Annwyl gydweithiwr Rwy’n ysgrifennu hwn wrth deithio adref ar ôl arwain dirprwyaeth gan Brifysgol Caerdydd i Leuven yng Ngwlad Belg, lle y llofnodais gytundeb gyda’r Athro Rik Torfs, Is-Ganghellor KU […]

Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan Colin Riordan

Pleser gwirioneddol i mi oedd agor Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn ffurfiol. Bydd yr adeilad, a gostiodd £14.5m, yn ganolbwynt dysgu ac addysgu, ac ynddo bydd y darlithfeydd […]

Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Postiwyd ar 26 Medi 2014 gan Colin Riordan

Fel aelod o Fwrdd UCAS, bydda i’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Llundain ar ôl ein Diwrnod Strategaeth blynyddol. I gael gwybod rhagor am […]

Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen

Postiwyd ar 26 Medi 2014 gan Colin Riordan

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. […]

Partneriaeth â KU Leuven

Partneriaeth â KU Leuven

Postiwyd ar 22 Medi 2014 gan Colin Riordan

Roeddllofnodi cytundeb i gydweithredu â Phrifysgol Leuven ar 22 Medi yn ddigwyddiad nodedig i Brifysgol Caerdydd. Bydd y bartneriaeth yn cynyddu’n hincwm ymchwil, yn creu cynlluniau newydd i gydweithio ar […]

Sesiwn Sefydlu gan y Brifysgol

Sesiwn Sefydlu gan y Brifysgol

Postiwyd ar 16 Medi 2014 gan Colin Riordan

Ar ôl cael fy sefydlu’n aelod o Fwrdd Comisiwn Fulbright ddoe, braf oedd cael arwain y sesiwn sefydlu i staff newydd ym Mhrifysgol Caerdydd heddiw. Bydda i’n hoffi cyflwyno’r sesiwn […]

Fy Sefydlu’n Aelod o Gomisiwn Fulbright

Fy Sefydlu’n Aelod o Gomisiwn Fulbright

Postiwyd ar 15 Medi 2014 gan Colin Riordan

Nod Comisiwn Fulbright, a sefydlwyd ym 1948, yw meithrin dealltwriaeth ddiwylliannol drwy gyfrwng cyfnewidiadau addysgol rhwng Prydain a’r Unol Daleithiau. Cefais gais ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf i fod […]

Cynhadledd Flynyddol Aelodau Universities UK, 9-11 Medi 2014

Postiwyd ar 11 Medi 2014 gan Colin Riordan

Ganol Medi, fe es i gynhadledd flynyddol yr UUK yn Leeds. Y thema eleni oedd ‘cryfder mewn amrywiaeth’. Y neges allweddol oedd bod sefyllfa prifysgolion yn unigryw am eu bod […]

NATO wedi’r Uwchgynhadledd yng Nghymru

NATO wedi’r Uwchgynhadledd yng Nghymru

Postiwyd ar 2 Medi 2014 gan Colin Riordan

Ddeuddydd cyn Uwchgynhadledd NATO ar 4-5 Medi, cynhaliodd Prifysgol Caerdydd gynhadledd academaidd o bwys o dan y teitl NATO wedi Uwchgynadledd Cymru. Pleser mawr oedd cael croesawu 150 o feddylwyr […]