Newyddion yr Is-Ganghellor


E-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

Posted on 30 Medi 2014 by Mark Williams

Annwyl gydweithiwr Rwy’n ysgrifennu hwn wrth deithio adref ar ôl arwain dirprwyaeth gan Brifysgol Caerdydd i Leuven yng Ngwlad Belg, lle y llofnodais gytundeb gyda’r Athro Rik Torfs, Is-Ganghellor KU Leuven, i sefydlu ein dwy brifysgol mewn partneriaeth strategol allweddol. Cawsom groeso hynod o gynnes a chan i’n hymweliad gyd-ddigwydd â dechrau’r flwyddyn academaidd newydd
Read more


Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Posted on 29 Medi 2014 by Colin Riordan

Pleser gwirioneddol i mi oedd agor Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn ffurfiol. Bydd yr adeilad, a gostiodd £14.5m, yn ganolbwynt dysgu ac addysgu, ac ynddo bydd y darlithfeydd diweddaraf un, parthau astudio gweithredol ac ‘ystafell fasnachu’ technegol-uchel i ddenu’r myfyrwyr busnes gorau un o bob cwr o’r byd. Mae’r Ganolfan newydd yn ymgorfforiad
Read more


Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Fel aelod o Fwrdd UCAS, bydda i’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Llundain ar ôl ein Diwrnod Strategaeth blynyddol. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd, ewch i http://www.ucas.com/about-us/inside-ucas/ucas-board-executive/meet-ucas-board#
Read more


Y Ffordd Ymlaen

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. Hefyd mae’n esbonio rhai o’r prosiectau a ddeilliodd o sesiynau Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd y llynedd ac yn esbonio newid allweddol yng ngweithdai eleni. Mae
Read more


Partneriaeth â KU Leuven

Posted on 22 Medi 2014 by Colin Riordan

Roeddllofnodi cytundeb i gydweithredu â Phrifysgol Leuven ar 22 Medi yn ddigwyddiad nodedig i Brifysgol Caerdydd. Bydd y bartneriaeth yn cynyddu’n hincwm ymchwil, yn creu cynlluniau newydd i gydweithio ar ymchwil ac yn cynnig rhagor o gyfle i fyfyrwyr a staff astudio ac addysgu dramor. Teithiais i Wlad Belg gyda’m cyd-aelodau o’r Bwrdd, yr Athro
Read more


Sesiwn Sefydlu gan y Brifysgol

Posted on 16 Medi 2014 by Colin Riordan

Ar ôl cael fy sefydlu’n aelod o Fwrdd Comisiwn Fulbright ddoe, braf oedd cael arwain y sesiwn sefydlu i staff newydd ym Mhrifysgol Caerdydd heddiw. Bydda i’n hoffi cyflwyno’r sesiwn sefydlu pryd bynnag y gallaf. Mae’n wych cael cyfarfod â staff newydd, eu cyflwyno i’r Brifysgol ac ateb eu cwestiynau. Byddwn ni’n cynnal sesiwn sefydlu
Read more


Fy Sefydlu’n Aelod o Gomisiwn Fulbright

Posted on 15 Medi 2014 by Colin Riordan

Nod Comisiwn Fulbright, a sefydlwyd ym 1948, yw meithrin dealltwriaeth ddiwylliannol drwy gyfrwng cyfnewidiadau addysgol rhwng Prydain a’r Unol Daleithiau. Cefais gais ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf i fod yn aelod o Fwrdd y Comisiynwyr. Pleser mawr oedd derbyn gan fod meithrin cysylltiadau cyfnewid addysgol yn beth pwysig iawn i mi am ei fod
Read moreNATO wedi’r Uwchgynhadledd yng Nghymru

Posted on 2 Medi 2014 by Colin Riordan

Ddeuddydd cyn Uwchgynhadledd NATO ar 4-5 Medi, cynhaliodd Prifysgol Caerdydd gynhadledd academaidd o bwys o dan y teitl NATO wedi Uwchgynadledd Cymru. Pleser mawr oedd cael croesawu 150 o feddylwyr a phenderfynwyr rhyngwladol blaenllaw ym maes diogelwch ac amddiffyn rhyngwladol i Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd. Y nod oedd trafod amcanion a swyddogaethau’r Gynghrair
Read more