Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru

Postiwyd ar 24 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Y bore ’ma siaradais yng Nghynhadledd Gweithle Stonewall Cymru fel rhan o’r panel agoriadol ochr yn ochr â Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall, y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad […]

Lansio’r Prosiectau Ymgysylltu Blaenllaw

Lansio’r Prosiectau Ymgysylltu Blaenllaw

Postiwyd ar 21 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Heno, cefais y pleser o lansio’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw ni yn y Senedd gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Nod y prosiect, ymhlith pethau eraill, yw gwella iechyd, addysg a […]

Ymweliad Uned Ryngwladol Universities UK (UUK) â Brwsel

Postiwyd ar 14 Hydref 2014 gan Colin Riordan

A minnau’n Gadeirydd Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU, fe arweiniais ddirprwyaeth i Frwsel ddydd Llun 13 a dydd Mawrth 14 Hydref. Yn y rôl honno bydda i’n cyfarfod ag […]

Adolygiad Diamond o Gyllido Addysg Uwch

Adolygiad Diamond o Gyllido Addysg Uwch

Postiwyd ar 10 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Yn ôl yng Nghaerdydd heddiw fe es i’r trydydd cyfarfod o Adolygiad Syr Ian Diamond o Gyllido Addysg Uwch yng Nghymru. Fe sefydlodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yr […]

Pwyllgor Cyllid Sefydliad Edge 

Pwyllgor Cyllid Sefydliad Edge 

Postiwyd ar 9 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Cafodd Sefydliad Edge ei greu ddeg mlynedd yn ôl i godi statws dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol. Fel un o’i ymddiriedolwyr, bydda i’n mynd i amryw o’i gyfarfodydd ar hyd y […]

Bwrdd Comisiwn Fulbright

Bwrdd Comisiwn Fulbright

Postiwyd ar 9 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Yn Llundain heddiw fe es i ’nghyfarfod cyntaf o Fwrdd Comisiwn Fulbright. Mae i Fwrdd y Comisiynwyr saith o aelodau (a minnau’n un ohonyn nhw) sydd wedi’u penodi gan lywodraeth […]

Sefydliad Arwain Addysg Uwch (yr LFHE)

Sefydliad Arwain Addysg Uwch (yr LFHE)

Postiwyd ar 7 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Sefydlwyd yr LFHE yn 2004. Ei nod yw cynllunio a chyflwyno prosesau i sicrhau datblygu eithriadol ar arweinyddiaeth a threfniadaeth sefydliadau addysg uwch fel bod modd gweithredu newidiadau i’w trawsffurfio. […]

Gŵyl Arloesedd ar Wib

Gŵyl Arloesedd ar Wib

Postiwyd ar 2 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Roeddwn i’n falch iawn o lansio System Arloesi Caerdydd yng Ngŵyl Arloesedd ar Wib y Brifysgol yn Adeilad Hadyn Ellis heddiw. Yn yr ŵyl honno, fe amlinellon ni’n cynlluniau i ddatblygu’n […]

HMC (Cynhadledd y Prifathrawon a’r Prifathrawesau)

HMC (Cynhadledd y Prifathrawon a’r Prifathrawesau)

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Colin Riordan

Cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb Panel Prifysgolion cynhadledd flynyddol y Prifathrawon a’r Prifathrawesau gan Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd. Daeth y cynadleddwyr o’r Celtic Manor i’r Brifysgol ar gyfer y sesiwn […]

Yr anerchiad blynyddol i’r holl staff, 16/29/30 Medi 2014

Yr anerchiad blynyddol i’r holl staff, 16/29/30 Medi 2014

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Colin Riordan

Rwyf newydd gwblhau fy nhri anerchiad blynyddol i’r holl staff, a braf oedd gweld cynifer o’r staff yn y digwyddiadau hynny eleni. Diolch i bawb a ddaeth iddynt. Os na […]