Newyddion yr Is-Ganghellor

Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth

Posted on 28 Hydref 2014 by Colin Riordan

Cefais flas mawr iawn ar arwain seremoni flynyddol y Brifysgol i gyflwyno Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth yn Adeilad Hadyn Ellis. Digwyddiad yw hwn sy’n ddathliad i’r aelodau o’r staff sy’n gweithio i’r Brifysgol ers 25 neu 40 mlynedd. Mae’n gyfle i’r Brifysgol ddiolch i bob un o’r unigolion hynny am eu gwasanaeth hir, eu gwaith caled
Read more


Bord Gron y Cyngor Prydeinig

Posted on 27 Hydref 2014 by Colin Riordan

Gan ’mod i’n Gadeirydd Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU, cefais wahoddiad i gyflwyno trafodaeth Bord Gron y Cyngor Prydeinig mewn cyfarfod yn y Gymdeithas Frenhinol. Testun y trafod yno oedd cryfhau’r cydweithio â sefydliadau addysg uwch yn yr Almaen. Pam y byddem ni’n dymuno gwneud hynny? Wel, yr Almaen yw’n partner masnachu mwyaf ni
Read more


Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru

Posted on 24 Hydref 2014 by Colin Riordan

Y bore ’ma siaradais yng Nghynhadledd Gweithle Stonewall Cymru fel rhan o’r panel agoriadol ochr yn ochr â Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall, y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac Amy Stanning, sy’n gweithio i Barclays fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Datrysiadau Cartref. Er iddi fod yn anodd dilyn araith wych Ruth (bydda i’n
Read more


Lansio’r Prosiectau Ymgysylltu Blaenllaw

Posted on 21 Hydref 2014 by Colin Riordan

Heno, cefais y pleser o lansio’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw ni yn y Senedd gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Nod y prosiect, ymhlith pethau eraill, yw gwella iechyd, addysg a lles, cwtogi ar anghydraddoldeb a thaclo tlodi, a gwneud hynny law yn llaw â’r cymunedau perthnasol. Mae’r nodau uchelgeisiol hynny’n cyd-fynd yn agos â’r rhai
Read moreAdolygiad Diamond o Gyllido Addysg Uwch

Posted on 10 Hydref 2014 by Colin Riordan

Yn ôl yng Nghaerdydd heddiw fe es i’r trydydd cyfarfod o Adolygiad Syr Ian Diamond o Gyllido Addysg Uwch yng Nghymru. Fe sefydlodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yr adolygiad yng ngwanwyn 2014. Fel cadeirydd Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch Cymru gynt), rwy’n aelod o’r panel. Bydd canlyniadau’r adroddiad ynghylch sut y caiff addysg uwch
Read more


Pwyllgor Cyllid Sefydliad Edge 

Posted on 9 Hydref 2014 by Colin Riordan

Cafodd Sefydliad Edge ei greu ddeg mlynedd yn ôl i godi statws dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol. Fel un o’i ymddiriedolwyr, bydda i’n mynd i amryw o’i gyfarfodydd ar hyd y flwyddyn. Heddiw, roeddwn i yn Llundain ar gyfer cyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid.
Read more


Bwrdd Comisiwn Fulbright

Posted on 9 Hydref 2014 by Colin Riordan

Yn Llundain heddiw fe es i ’nghyfarfod cyntaf o Fwrdd Comisiwn Fulbright. Mae i Fwrdd y Comisiynwyr saith o aelodau (a minnau’n un ohonyn nhw) sydd wedi’u penodi gan lywodraeth y DU a saith sydd wedi’u penodi gan lywodraeth yr Unol Daleithiau. I gael gwybod rhagor am Fwrdd y Comisiynwyr, ewch i wefan Comisiwn Fulbright.
Read more


Sefydliad Arwain Addysg Uwch (yr LFHE)

Posted on 7 Hydref 2014 by Colin Riordan

Sefydlwyd yr LFHE yn 2004. Ei nod yw cynllunio a chyflwyno prosesau i sicrhau datblygu eithriadol ar arweinyddiaeth a threfniadaeth sefydliadau addysg uwch fel bod modd gweithredu newidiadau i’w trawsffurfio. Gan ’mod i’n un o 12 aelod y Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o’r cyfarfodydd hyn bob blwyddyn. Cyfarfod arferol o’r Bwrdd oedd yr
Read more


Gŵyl Arloesedd ar Wib

Posted on 2 Hydref 2014 by Colin Riordan

Roeddwn i’n falch iawn o lansio System Arloesi Caerdydd yng Ngŵyl Arloesedd ar Wib y Brifysgol yn Adeilad Hadyn Ellis heddiw. Yn yr ŵyl honno, fe amlinellon ni’n cynlluniau i ddatblygu’n gorff ysgogi  rhyngwladol ei gydnabyddiaeth i sicrhau ffyniant, iechyd a thwf yng Nghymru, y DU a’r byd ehangach yn y dyfodol. Mae gennym ni weledigaeth
Read more