Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 30 Ionawr 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gadewch i mi ddechrau’r e-bost cyntaf hwn yn 2015 drwy longyfarch amryw o’n cydweithwyr. Gwn fod llawer o bobl yn y Brifysgol a thu hwnt wrth eu bodd […]

E-bost mis Rhagfyr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Rhagfyr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 18 Rhagfyr 2014 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Wel, bu’r aros yn hir ond mae canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 wedi cyrraedd o’r diwedd ac mae’r newyddion i Gaerdydd yn wych. Ymhlith prifysgolion y DU […]

Ymgysylltu â’r Almaen

Ymgysylltu â’r Almaen

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2014 gan Colin Riordan

Oherwydd fy nghefndir academaidd a’m Halmaeneg rhugl, bydda i’n aml yn cael gwahoddiad gan brifysgol neu ryw gorff arall sy’n ymwneud ag addysg uwch i fynd ar ymweliadau byr â’r […]

E-bost yr  Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer mis Tachwedd

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer mis Tachwedd

Postiwyd ar 28 Tachwedd 2014 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gan ddilyn ymlaen o lansio Cynghrair GW4 yn Llundain fis diwethaf, fe gynhalion ni’r lansiad ohono yng Nghymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yr wythnos hon. Daeth cynulleidfa dda […]

Gwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ddyfeisgar

Gwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ddyfeisgar

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2014 gan Colin Riordan

Cyn amled ag y gallaf, bydda i’n ymweld â gwahanol rannau o’r Brifysgol i gyfarfod â phobl a chael gwybod am yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud a’r hyn […]

Cynhadledd eilflwydd yr Uned Her Cydraddoldeb

Cynhadledd eilflwydd yr Uned Her Cydraddoldeb

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2014 gan Colin Riordan

Rwy’n ysgrifennu hyn ar fy ffordd yn ôl o gynhadledd eilflwydd yr Uned Her Cydraddoldeb (yr ECU) a gynhaliwyd eleni yn Lerpwl (lle cefais fy magu, fel mae’n digwydd). Rwy’n […]

Darlith nodedig Hadyn Ellis

Darlith nodedig Hadyn Ellis

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2014 gan Colin Riordan

Daeth Shami Chakrabarti, Cyfarwyddwraig Liberty, y mudiad hawliau dynol ac iawnderau sifil, i’r Brifysgol ar 13 Tachwedd i draddodi darlith flynyddol Hadyn Ellis. Mae Shami newydd gyhoeddi llyfr o’r enw […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer Mis Hydref

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer Mis Hydref

Postiwyd ar 31 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Darllenais pa ddiwrnod fod y Frenhines wedi dechrau trydar. Gan nad ydw i’n trydar, alla i ddim honni bod yn arbenigwr ar y pwnc ond rhaid i mi […]

Lansio Cynghrair GW4

Lansio Cynghrair GW4

Postiwyd ar 29 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Heno, fe siaradais ar ran y pedwar Is-Ganghellor adeg lansio Cynghrair GW4, yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae’r Gynghrair yn cyfuno cryfderau prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg ac yn creu corff […]

Derbyniad y Prif Weinidog i Fawrygu Gwyddoniaeth Prydain

Derbyniad y Prif Weinidog i Fawrygu Gwyddoniaeth Prydain

Postiwyd ar 28 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Gan i’r digwyddiad hwn yn Rhif 10 Downing Street gael ei gynllunio’n wreiddiol pan oedd y Gwir Anrhydeddus David Willetts AS yn Weinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, cawsom areithiau nid […]