Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mehefin 2017

Postiwyd ar 5 Mehefin 2017 gan Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd ddrafft diweddaraf Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 a sylwadau o'r ymgynghoriad diweddar. Cafwyd trafodaeth ar y dangosyddion perfformiad allweddol a'r dangosyddion arweiniol.  Cytunwyd i ailagor yr ymgynghoriad tan […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

Postiwyd ar 22 Mai 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Luc Sels wedi cael ei ethol yn Rheithor newydd KU Leuven o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd lle'r Athro Rik Torfs. Cafodd yr Athro Dylan […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Postiwyd ar 15 Mai 2017 gan Mark Williams

  Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Cytunwyd y byddai’r strategaeth lefel uchel a’r is-strategaethau ar gael nawr ar […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

Postiwyd ar 8 Mai 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Mr Chris Jones wedi ei benodi'n Bennaeth Cyfathrebu. Nodwyd bod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Adolygiad Diamond wedi'i ohirio oherwydd yr etholiad cyffredinol. Nodwyd bod cais y Brifysgol i […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

Postiwyd ar 24 Ebrill 2017 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Ms Alice Streatfeild, Cyfarwyddwr Ymchwil o ORC International am ganlyniadau'r arolwg staff diweddar. Nodwyd bod 69% wedi ymateb i’r arolwg, sydd ychydig yn uwch na […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Ebrill 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Ebrill 2017

Postiwyd ar 3 Ebrill 2017 gan Mark Williams

Croesawyd yr Athro Ruedi Allemann, Dirprwy Is-ganghellor newydd y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, i’w gyfarfod cyntaf fel aelod o’r Bwrdd. Nodwyd bod yr Athro Damien Murphy wedi’i benodi’n Bennaeth Cemeg […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mawrth 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mawrth 2017

Postiwyd ar 27 Mawrth 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Rudolf Allemann wedi’i benodi’n Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg o 3 Ebrill 2017. Nodwyd bod yr Athro Holford wedi derbyn gwahoddiad i gymryd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mawrth 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mawrth 2017

Postiwyd ar 20 Mawrth 2017 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Cubane Consultants am ddata gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol. Mae data Uniforum yn cynnig meincnodau ar bob lefel o waith y gwasanaethau proffesiynol. Mae’n seiliedig ar […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

Postiwyd ar 27 Chwefror 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Jones a'i gydweithwyr wedi bod yng nghyfweliad y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Dementia. Cawn wybod canlyniad y cyfweliad cyn bo hir. Nodwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Chwefror 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Chwefror 2017

Postiwyd ar 13 Chwefror 2017 gan Mark Williams

Ymunodd Dr Tim Bradshaw, Cyfarwyddwr dros dro Grŵp Russell, â'r Bwrdd ar gyfer yr eitem gyntaf. Amlinellodd Dr Bradshaw y materion polisi allweddol presennol ar gyfer Grŵp Russell, a oedd […]