Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Hydref 2017

Postiwyd ar 9 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amlinelliad o'u cyllideb ar gyfer 2018/19 ac wedi cyhoeddi cronfa o £30 miliwn wedi'i neilltuo, £10 miliwn ym mhob un o'r tair blynedd nesaf, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Hydref 2017

Postiwyd ar 2 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Baxter a’r Athro Thomas wedi cymryd rhan yn y cyfarfod adolygu sefydliadol blynyddol gyda chynrychiolwyr o’r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC). Nodwyd bod NERC DTP wedi’i ddyfarnu […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Postiwyd ar 25 Medi 2017 gan Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd ddogfen ddrafft oedd yn esbonio DPAion Y Ffordd Ymlaen. Byddai’r ddogfen hon yn cael ei phostio ar y fewnrwyd ar yr un pryd â’r strategaeth a’r is-strategaethau, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Medi 2017

Postiwyd ar 18 Medi 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Allemann, Ms Sanders a'r Athro Thomas wedi mynychu Bwrdd GW4 ar 15 Medi 2017, a fu’n adolygu llwybrau posibl ar gyfer derbyn cyllid a ffigurau arfaethedig […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Postiwyd ar 11 Medi 2017 gan Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ddrafftiau terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23 a'r is-strategaethau fydd yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w cymeradwyo. Cafodd a chymeradwyodd y Bwrdd bapur y polisi […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Medi 2017

Postiwyd ar 4 Medi 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod wedi derbyn sylw da. Nodwyd bod dyfarniad o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr EPSRC wedi'i sicrhau i gefnogi gweithgareddau ymchwil gyda Phrifysgol […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Gorffennaf 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Gorffennaf 2017

Postiwyd ar 10 Gorffennaf 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Chris Jones, cadeirydd presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi'i gyhoeddi yn gadeirydd dros dro'r corff newydd, Addysg Iechyd a Gwella Cymru. Nodwyd bod Cadeiryddion Prif Baneli REF […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Gorffennaf 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Gorffennaf 2017

Postiwyd ar 3 Gorffennaf 2017 gan Mark Williams

Croesawyd Mr Rob Williams, y Prif Swyddog Ariannol newydd, i'w gyfarfod cyntaf gyda Bwrdd Gweithredol y Brifysgol. Nodwyd bod y Sefydliad Ffiseg wedi dyfarnu medal yr Arglwydd Kelvin i Ms […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

Postiwyd ar 26 Mehefin 2017 gan Mark Williams

Nodwyd llongyfarchiadau'r Bwrdd i'r Athro Pamela Taylor CBE, yr Athro Malcolm Mason OBE, Dr Alison Parken OBE a Wendy Sadler MBE a gydnabuwyd yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. Nodwyd bod […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mehefin 2017

Postiwyd ar 12 Mehefin 2017 gan Mark Williams

Nodwyd yn dilyn canlyniad yr etholiad cyffredinol bod Swyddfa'r Cabinet wedi cadarnhau y byddai cyfyngiadau purdah ar gyhoeddiadau cyhoeddus yn parhau tan fod Llywodraeth newydd wedi'i ffurfio ac felly bod […]