Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Ionawr 2018

Postiwyd ar 29 Ionawr 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod dwy o’r pedair sesiwn briffio ar gyfer staff gan arbenigwyr pensiynau USS Mercer wedi eu cynnal ac y byddai un o’r cyflwyniadau gan Mercer ar gael ar y […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Ionawr 2018

Postiwyd ar 22 Ionawr 2018 gan Mark Williams

Cafodd a nododd y Bwrdd yr adroddiad ystadau strategol fyddai'n cael ei ddiweddaru cyn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau. Cafodd y Bwrdd adroddiad ar wella asesiadau ac […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Postiwyd ar 15 Ionawr 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafftiau cynnar o gynlluniau gweithredu is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd y byddai'r cynlluniau yn cael eu safoni a'u blaenoriaethu cyn eu hailgyflwyno i'r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Rhagfyr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Rhagfyr 2017

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2017 gan Mark Williams

Nodwyd y cynnydd calonogol yng ngham un y trafodaethau ymadael parthed materion sy’n bwysig i brifysgolion. Roedd y rhain yn cynnwys sicrhau hawliau preswylio dinasyddion yr UE sy'n byw yn […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Rhagfyr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Rhagfyr 2017

Postiwyd ar 4 Rhagfyr 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng ngwobrau Times Higher Education yr wythnos ddiwethaf, ar gyfer Prosiect Phoenix a Phrosiect Bryngaer CAER. Cafodd y Brifysgol gyhoeddiad ffurfiol am […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal ymweliad gan Brifysgol Mwyngloddio a Thechnoleg Tsieina yn Beijing. Nodwyd bod yr Athro Matt Smalley wedi'i benodi'n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Tachwedd 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Tachwedd 2017

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2017 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai Prifysgolion Cymru yn cyhoeddi adroddiad ar effaith myfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru yn hwyrach yn yr wythnos ac, er gwaethaf y lleihad bach yn nifer y myfyrwyr o'r […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Tachwedd 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Tachwedd 2017

Postiwyd ar 6 Tachwedd 2017 gan Mark Williams

Nodwyd llwyddiant grant £5 miliwn a roddwyd i Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer prosiect gan yr Adran Addysg ar wasanaethau plant. Nodwyd bod Mrs Sadgrove wedi cael brecwast busnes […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Hydref 2017

Postiwyd ar 23 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ffioedd dysgu yng Nghymru'n codi uwchlaw £9,000 ac y byddai manylion llawn cyllideb Llywodraeth Cymru'n cael eu cyhoeddi ar 24 Hydref. Nodwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Postiwyd ar 16 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Gwobr Nobel am Ffiseg wedi’i dyfarnu i grewyr y synhwyrydd LIGO a chyfraniadau'r Grŵp Ymchwil Ffiseg Ddisgyrchol fel rhan allweddol o’r tîm LIGO. Nodwyd bod yr Athro de […]