Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Tachwedd 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Tachwedd 2014

Postiwyd ar 10 Tachwedd 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb y sefydliad i arolwg HEFCE a wahoddai fynegi barn am system ryngwladol o asesu ymchwil, a chytunwyd ar y drafft hwnnw. Cytunodd y Bwrdd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Tachwedd 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Tachwedd 2014

Postiwyd ar 3 Tachwedd 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar Gynllunio Canlyniadau’r REF. Nodwyd mai ar 16 Rhagfyr 2014 y ceir canlyniadau sefydliadau yn yr REF, a’r data cymharol, a thrwy ddefnyddio offer gwybodaeth busnes […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Hydref 2014

Postiwyd ar 27 Hydref 2014 gan Mark Williams

Trafodwyd achos busnes yr Ysgol Optometreg (OPTOM) dros ehangu eu rhaglen ôl-raddedig a addysgir. Amlinellodd y papur gynlluniau i fynd ati, ar sail record o lwyddiant, i ehangu darparu cyrsiau […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

Postiwyd ar 20 Hydref 2014 gan Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a gynigiai Bolisi i’r Brifysgol ar Gyhoeddiadau Mynediad-Agored. Bydd y polisi’n fodd i’r Brifysgol gydymffurfio â gofynion y cyllidwyr ac i ymbaratoi’n dda ar gyfer cylch […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Hydref 2014

Postiwyd ar 13 Hydref 2014 gan Mark Williams

Trafododd y Bwrdd y rhaglen ar gyfer Diwrnodau-i-Ffwrdd yr wythnos ganlynol. Cytunwyd mai pynciau’r prif sesiynau fydd y model ariannol, incwm o ymchwil, a thargedau asesu ac adborth yr NSS. […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Hydref 2014

Postiwyd ar 6 Hydref 2014 gan Mark Williams

Dangoswyd blog newydd y Bwrdd iddo. Nodwyd bod yr adborth o weithdai Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd wedi tynnu sylw at ddiffygion y cyfathrebu mewnol, a gwelir y blog […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar weithdai Y Ffordd Ymlaen: Gwneud Iddo Ddigwydd a redwyd yn ystod 2013/14. Crynhodd yr adroddiad ddarganfyddiadau arolwg a seiliwyd ar ddadansoddiad o’r allbynnau, arolwg ar-lein, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Medi 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Medi 2014

Postiwyd ar 15 Medi 2014 gan Mark Williams

Ym mis Gorffennaf, cyflwynodd Undeb y Myfyrwyr Gyflwyniad Ysgrifenedig Myfyrwyr 2014 i’r Cyngor. Ynddo, nodwyd eu strategaeth ar gyfer y flwyddyn academaidd 2014/15. Trafodwyd ymateb drafft y Brifysgol gan y […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Medi 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Medi 2014

Postiwyd ar 8 Medi 2014 gan Mark Williams

Astudiodd y Bwrdd ganlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (yr NSS) ar gyfer 2014. Yng nghategori ‘bodlonrwydd cyffredinol’ yr NSS cafodd Caerdydd sgôr, ar gyfartaledd, o 89%, sef yr un canlyniad […]