Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Postiwyd ar 9 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Trafododd y Bwrdd yr amlinelliad o’r rhaglen ar gyfer Diwrnod Cwrdd-i-Ffwrdd GW4 sydd ar y gweill. Cafodd y Bwrdd y drafft o Arolwg Staff 2015. Nodwyd mai hwn fyddai’r trydydd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Postiwyd ar 2 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai feini prawf Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd mai’r flwyddyn a ddylai fod yn flwyddyn sylfaen i holl feini prawf y Dangosyddion Perfformiad […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Ionawr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Ionawr 2015

Postiwyd ar 26 Ionawr 2015 gan Mark Williams

Cyhoeddodd yr Is-Ganghellor y bydd Ms T J Rawlinson, y Cyfarwyddwr Datblygu newydd, yn ymuno â Bwrdd Gweithredol y Brifysgol pan ddaw hi i’w swydd ar 2 Chwefror. Nodwyd mai’r […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Ionawr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Ionawr 2015

Postiwyd ar 19 Ionawr 2015 gan Mark Williams

Adolygodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r cynnydd o ran datblygu Sefydliadau Ymchwil (URIs) newydd i’r Brifysgol. Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2014, cymeradwyodd y Bwrdd mewn egwyddor ddatblygu pedwar […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Ionawr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Ionawr 2015

Postiwyd ar 12 Ionawr 2015 gan Mark Williams

Croesawodd y Bwrdd yr Athro Nora de Leeuw, y Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop, i’w chyfarfod cyntaf o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd achos busnes dros sefydlu Academi Meddalwedd Genedlaethol a […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Postiwyd ar 15 Rhagfyr 2014 gan Mark Williams

Hysbyswyd y Bwrdd fod dwy o fentrau’r Brifysgol wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Arloesi MediWales yn ddiweddar, sef Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru ac Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Cyflwynwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

Postiwyd ar 8 Rhagfyr 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar y ddeddfwriaeth newydd ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant. Nodwyd i’r Rheoliadau ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant ddod i rym ar 1 Rhagfyr 2014 a’u bod yn gymwys […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Postiwyd ar 1 Rhagfyr 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad o’r achos busnes dros y Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth (yr ISF). Cytunodd y Bwrdd i ariannu’r cais am gyllid cyfalaf ychwanegol a chytunodd y byddai angen rhoi’r […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Tachwedd 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Tachwedd 2014

Postiwyd ar 24 Tachwedd 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar y cymrodyr a fydd yn ymweld, ac ar fenter y gronfa cyllid sbarduno a redodd yn ystod 2013/14. Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, pan fydd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Tachwedd 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Tachwedd 2014

Postiwyd ar 17 Tachwedd 2014 gan Mark Williams

Cynhaliwyd cyfarfod byr o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd drafodaeth fer ynghylch cynnydd Prif Gynllun yr Ystadau a chytunodd y byddai angen cynnal trafodaeth bellach yn y cyfarfod nesaf. Cafodd y […]