Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Postiwyd ar 18 Mai 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad ar ganlyniadau’r Arolwg o’r Staff. Nodwyd i’r arolwg ddenu cyfradd ymateb o 63%, cynnydd o 6% oddi ar arolwg 2011. Câi’r canlyniadau eu dadansoddi ymhellach cyn […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Postiwyd ar 11 Mai 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r trefniadau llywodraethu a gynigiwyd ar gyfer y ddau Adeilad Arloesi newydd. Cytunwyd y deuai papur diwygiedig yn ôl i’r Bwrdd yr wythnos ganlynol, a […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Ebrill 2015

Postiwyd ar 27 Ebrill 2015 gan Mark Williams

Nododd yr Athro Boyne, Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, iddo arwain gweithdy Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd yn ddiweddar. Cafwyd ymgysylltu da […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Ebrill 2015

Postiwyd ar 20 Ebrill 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am ‘faint a siâp’ y gwaith y mae’r adran Gynllunio wedi bod wrthi’n ei wneud yn ystod y flwyddyn. Caiff y Bwrdd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ebrill 2015

Postiwyd ar 15 Ebrill 2015 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi arwain dirprwyaeth UUK i Frwsel yn gynharach yn yr wythnos a’i fod wedi cyfarfod â’r Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Rwydweithiau Cyfathrebu, Cynnwys a Thechnoleg a bod […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

Postiwyd ar 23 Mawrth 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes ynghylch cynnig i ailddatblygu llawr cyntaf a llawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr. Byddai’r achos, a noddwyd gan yr Athro Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Postiwyd ar 16 Mawrth 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd a gynigiai y dylid creu biofanc newydd i Brifysgol Caerdydd. Byddai’r biofanc newydd yn cyfuno’r wyth biofanc […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Postiwyd ar 2 Mawrth 2015 gan Mark Williams

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Postiwyd ar 23 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd fersiwn diwygiedig o’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf. Câi’r papur hwnnw’n awr ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb Prifysgol Caerdydd i Arolwg Diamond ynghylch ffioedd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Chwefror 2015

Postiwyd ar 16 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur gan y Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter ar y Gronfa Isadeiledd Ymchwil (yr RIF). Cytunwyd i barhau i fuddsoddi £2M yn y Gronfa ar gyfer […]