Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Claire Morgan

Diweddariad ar y Nadolig a’r polisi astudio o bell

Posted on 30 Tachwedd 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd 30 Tachwedd ynghylch y diweddariad ar y Nadolig a’r polisi astudio o bell. Annwyl Fyfyriwr, Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaethom rannu gwybodaeth bwysig i’ch helpu i gynllunio ar gyfer cyfnod y Nadolig, p’un a ydych yn bwriadu gadael Caerdydd neu aros
Read more

Claire Morgan

Profi a chymorth ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)

Posted on 16 Hydref 2020 by Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd 15 Hydref. Annwyl Fyfyriwr, Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi cymryd rhan ym mhrofion y GIG yn Nhal-y-bont yn ddiweddar ac sydd wedi bod yn dilyn y canllawiau cysylltiedig. Mae’r Uned Profion Symudol yn Nhal-y-bont wedi profi dros
Read more