Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Derbyniad y Dyrchafiadau Academaidd

Derbyniad y Dyrchafiadau Academaidd

Postiwyd ar 6 Hydref 2014 gan

Heno fe es i dderbyniad i’r staff academaidd a gafodd ddyrchafiad yn ystod 2013/14. Rhoes yr Is-Ganghellor groeso cynnes i’n gwesteion a’u llongyfarch. Treuliwyd y noson yn cyfarfod â staff […]

The promise of a bright future for business school teaching

The promise of a bright future for business school teaching

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan

At the end of September I was very pleased to be invited to the opening of the new Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre. It reflects a £14.5 million investment […]

The Cardiff Woman

The Cardiff Woman

Postiwyd ar 25 Medi 2014 gan Helen Murphy

Professor Karen Holford - The Cardiff Woman At the end of September I hosted the inaugural “Cardiff Woman” event.  This was the first in a series of events that aims […]

Diwrnod Strategaeth UCAS

Diwrnod Strategaeth UCAS

Postiwyd ar 25 Medi 2014 gan

Fe es i Ddiwrnod Strategaeth UCAS gyda’r Is-Ganghellor heddiw. Yn y cyfarfod, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Llundain, buom ni’n pwyso a mesur y strategaeth ar gyfer 2010-2015ac yn ein hatgoffa’n […]

Uwchgynhadledd y Bwrdd Clinigol

Uwchgynhadledd y Bwrdd Clinigol

Postiwyd ar 24 Medi 2014 gan

Heddiw fe es i Uwchgynhadledd Bwrdd Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas. Ar ei ôl, cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gyda’r hwyr. […]

Cyfarfodydd GW4

Cyfarfodydd GW4

Postiwyd ar 11 Medi 2014 gan

Teithiais i Brifysgol Exeter heddiw i gyfarfod â chydweithwyr o’n cynghrair GW4ar gyfer cyfarfod o’r Bwrdd. Cytunwyd i ddatblygu strategaeth pum-mlynedd i’r gynghrair. Yn y prynhawn, eisteddais ar banel llif-gwaith […]

Cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Postiwyd ar 9 Medi 2014 gan

Treuliais heddiw mewn cyfarfod diwrnod-cyfan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn Mynydd Bychan. Gan fy mod i’n Aelod Annibynnol o’r Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o ddigwyddiadau […]