Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyfarfodydd GW4

Posted on 11 Medi 2014 by

Teithiais i Brifysgol Exeter heddiw i gyfarfod â chydweithwyr o’n cynghrair GW4ar gyfer cyfarfod o’r Bwrdd. Cytunwyd i ddatblygu strategaeth pum-mlynedd i’r gynghrair. Yn y prynhawn, eisteddais ar banel llif-gwaith Adeiladu Cymunedau GW4 i adolygu’r ceisiadau i’r gronfa cychwyn a chyflymu. Cytunwyd i ddyfarnu cyllid i 13 o geisiadau cychwyn a phum cais cyflymu, cyfanswm
Read more


Cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Posted on 9 Medi 2014 by

Treuliais heddiw mewn cyfarfod diwrnod-cyfan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn Mynydd Bychan. Gan fy mod i’n Aelod Annibynnol o’r Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o ddigwyddiadau fel hwn yn ystod y flwyddyn. Dyma’r cyfarfod cyntaf o’r Bwrdd oddi ar wyliau’r haf a bu’n gyfle i mi ailgysylltu â’n cydweithwyr o’r Bwrdd
Read more