Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Arloesedd ac ymgysylltu blaengar

Arloesedd ac ymgysylltu blaengar

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2014 gan Paul Jewell

Roedd yn wych gweld cymaint o staff yn y Prif Adeilad ddoe ar gyfer y lansiad mewnol o'n prosiectau ymgysylltu blaenllaw. Roedd rhai ohonoch yn syml yn awyddus i ddarganfod […]

Deall ein heriau

Deall ein heriau

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2014 gan

Roedd fy nghyd-aelodau ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi dweud wrthyf fod cynnal un o weithdai'r Ffordd Ymlaen - Gwneud iddo Ddigwydd, yn llawn hwyl. Fodd bynnag, yr oeddwn yn […]

Rhwydweithiau Arloesi

Rhwydweithiau Arloesi

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2014 gan Paul Jewell

Roedd yn wych gweld cymaint o staff yn y Prif Adeilad ddoe ar gyfer y lansiad mewnol o'n prosiectau ymgysylltu blaenllaw. Roedd rhai ohonoch yn syml yn awyddus i ddarganfod […]

Cinio Blynyddol CBI Cymru

Cinio Blynyddol CBI Cymru

Postiwyd ar 4 Rhagfyr 2014 gan Paul Jewell

Mae Cinio CBI Cymru yn ddigwyddiad blynyddol pwysig yn y calendr, fel rhan o'r ymgysylltiad parhaus gyda sefydliadau busnes yng Nghymru. Fel arfer, cynhaliais fwrdd yn y cynulliad eleni, a […]

Dulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm

Dulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw, bûm mewn digwyddiad Fforwm Addysg Uwch yn San Steffan ar Ddulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm. Dim ond llond dwrn o’r digwyddiadau hyn rwyf wedi eu mynychu gan […]

Lansio cynghrair GW4 yng Nghymru

Lansio cynghrair GW4 yng Nghymru

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2014 gan

Heno, fe gynhalion ni lansiad Cymru cynghrair GW4 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymunwyd â staff y Brifysgol gan Mr Ken Skates (Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth), […]

Ymweliad ymchwil â De Korea

Ymweliad ymchwil â De Korea

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2014 gan Paul Jewell

Dros yr wythnos diwethaf rwyf wedi bod yn Ne Korea i fynychu cyfarfod o Rwydwaith Cyfleusterau Ymchwil Underground yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol. Mae'r Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol yn cwmpasu ystod […]

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2014 gan Jayne Sadgrove

Heno cynhaliais y gwobrau Dathlu Rhagoriaeth sy'n cydnabod cydweithwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chyfraniad eithriadol i'r Brifysgol. Amlygodd y gwobrau 39 aelod o staff a’u timau a oedd yn […]

Beirdd Cymru

Beirdd Cymru

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2014 gan

Heddiw cefais yr anrhydedd o gael Llysgennad Hwngari, Peter Szabadhegy, yn westai i ginio canol-dydd. Hwn oedd ei ymweliad cyntaf â Chymru ac rwy’n sicr iddo fwynhau’n lletygarwch Cymreig ni. […]

Cyfleusterau chwaraeon newydd ar gyfer myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon newydd ar gyfer myfyrwyr

Postiwyd ar 19 Tachwedd 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw mynychais agoriad swyddogol y cae chwaraeon newydd gwych “3ydd cenhedlaeth” yng Nghaeau Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn Llanrhymni. Cafodd y cae ei ariannu ar y cyd gan y Brifysgol ac […]