Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Talu’r Cyflog Byw

Posted on 3 Tachwedd 2014 by Jayne Sadgrove

Yn gynharach yr wythnos hon, cyfarfûm dau aelod o staff, Wayne Jacobs a Sue Rogers. Gallech feddwl nad yw hwn yn anarferol i Brif Swyddog Gweithredu ond mae Wayne a Sue yn ddau o dros 150 o staff sydd wedi elwa o newid mawr mewn polisi Prifysgol.
Read moreCelebration event for Commonwealth Games student athletes

Posted on 17 Hydref 2014 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

I was delighted to host a celebratory event to congratulate the eight students who competed at the Commonwealth Games this summer. The students all benefitted from the University’s High Performance Programme (HPP) which supports the sporting and academic careers of talented aspiring athletes while raising the standard of sport at Cardiff University. Five of the
Read more


Visit of the Italian Ambassador

Posted on 16 Hydref 2014 by Paul Jewell

Cardiff University students had an opportunity to meet the Italian Ambassador on his visit to the University today. Mr Pasquale Terracciano visited the School of Modern Languages as part of celebrations to commemorate Italy taking over the revolving presidency of the EU. It was a wonderful occasion and the Ambassador was truly impressed by the
Read more


Seminar Polisi Addysg Uwch Lloegr-Sweden-yr Alban

Posted on 10 Hydref 2014 by

Fe es i’r digwyddiad hwn, a drefnwyd gan Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch (yr LFHE), ym Mhrifysgol Caeredin. Mae’r seminar yn fforwm i Is-Gangellorion ac uwchreolwyr addysg uwch o’r DU a Sweden drafod ac ymchwilio i faterion polisi sydd neu a fydd yn effeithio ar y sector. Os oes gennych chi ddiddordeb, cewch weld y rhaglen
Read more


Derbyniad y Dyrchafiadau Academaidd

Posted on 6 Hydref 2014 by

Heno fe es i dderbyniad i’r staff academaidd a gafodd ddyrchafiad yn ystod 2013/14. Rhoes yr Is-Ganghellor groeso cynnes i’n gwesteion a’u llongyfarch. Treuliwyd y noson yn cyfarfod â staff ac yn rhwydweithio. Hyfrydwch, bob amser, yw mynd i ddigwyddiadau o’r fath a mawrygu llwyddiant ein staff. Llongyfarchiadau i bob un ohonoch a gafodd ddyrchafiad
Read more


The promise of a bright future for business school teaching

Posted on 29 Medi 2014 by

At the end of September I was very pleased to be invited to the opening of the new Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre. It reflects a £14.5 million investment by the University in the School’s facilities and aesthetically there is a lot to appreciate, such as the the external curved facade which houses the
Read more


The Cardiff Woman

Posted on 25 Medi 2014 by Helen Murphy

Professor Karen Holford – The Cardiff Woman At the end of September I hosted the inaugural “Cardiff Woman” event.  This was the first in a series of events that aims to enable networking and discussion on topics that impact women in higher education. It was great to be able to open the event with the
Read more


Diwrnod Strategaeth UCAS

Posted on 25 Medi 2014 by

Fe es i Ddiwrnod Strategaeth UCAS gyda’r Is-Ganghellor heddiw. Yn y cyfarfod, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Llundain, buom ni’n pwyso a mesur y strategaeth ar gyfer 2010-2015ac yn ein hatgoffa’n hunain gymaint y mae’r cyd-destun a’r amgylchedd allanol wedi newid ers iddi gael ei chychwyn. Treuliwyd llawer o’r diwrnod yn ystyried strategaeth newydd ar gyfer
Read more


Uwchgynhadledd y Bwrdd Clinigol

Posted on 24 Medi 2014 by

Heddiw fe es i Uwchgynhadledd Bwrdd Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas. Ar ei ôl, cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gyda’r hwyr. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd neu am Fwrdd Iechyd y Brifysgol, gweler eu gwefan.
Read more