Skip to main content
April-Louise Pennant

April-Louise Pennant


Postiadau blog diweddaraf

Neges gan y Prif Swyddog Ariannol a’r Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr

Neges gan y Prif Swyddog Ariannol a’r Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr

Postiwyd ar 14 Gorffennaf 2020 gan April-Louise Pennant

Annwyl gydweithiwr, Dros y pedwar mis diwethaf, ers i raddfa effaith COVID-19 ddod i’r amlwg am y tro cyntaf, mae’r Is-ganghellor ac aelodau eraill o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi […]

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Postiwyd ar 17 Rhagfyr 2019 gan April-Louise Pennant

Heddiw, fe gyhoeddodd y Brifysgol ei datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf, 2019. Roeddwn am fachu ar y cyfle hwn i esbonio'r canlyniadau […]