Skip to main content
Mark Hannam

Mark Hannam


Postiadau blog diweddaraf

Cynllunio ar gyfer y Nadolig

Cynllunio ar gyfer y Nadolig

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (11 Tachwedd).

Diweddariad ar y toriad tân a gwahoddiad i sesiwn holi ac ateb byw

Diweddariad ar y toriad tân a gwahoddiad i sesiwn holi ac ateb byw

Postiwyd ar 2 Tachwedd 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (2 Tachwedd).

Cyfnod atal coronafeirws (COVID-19)

Cyfnod atal coronafeirws (COVID-19)

Postiwyd ar 19 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (19 Hydref) ynghylch y cyfnod atal a sut bydd hyn yn effeithio arnoch chi.

Profi a chymorth ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)

Profi a chymorth ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)

Postiwyd ar 16 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd 15 Hydref. Annwyl Fyfyriwr, Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi cymryd rhan ym […]

Ebost i’r holl fyfyrwyr ym mhreswylfeydd Tal-y-bont ynghylch yr Uned Profion Symudol

Ebost i’r holl fyfyrwyr ym mhreswylfeydd Tal-y-bont ynghylch yr Uned Profion Symudol

Postiwyd ar 12 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr Ddydd Gwener, fe rannais neges a anfonais at fyfyrwyr sy’n byw yn Ne Tal-y-bont er mwyn gwneud yn siŵr eich bod i gyd yn ymwybodol o’r mesurau ychwanegol […]

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Postiwyd ar 9 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Rwyf yn ysgrifennu atoch er mwyn eich gwneud yn ymwybodol o gynnydd yn y profion coronafeirws (COVID-19) a gynhelir yn un o Breswylfeydd ein Prifysgol. Peidiwch â gadael […]

Gwasanaeth Profi’r Brifysgol a’r cymorth sydd ar gael

Gwasanaeth Profi’r Brifysgol a’r cymorth sydd ar gael

Postiwyd ar 5 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (5 Hydref) ynghylch gwasanaethau sgrinio, ble i gael cefnogaeth ac ymddygiad myfyrwyr.

Cyfyngiadau Lleol yng Nghaerdydd

Cyfyngiadau Lleol yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 2 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (25 Medi) ynghylch cyfyngiadau’r coronafeirws a ddaw i rym yn lleol o 18.00 ar ddydd Sul, 27 Medi 2020.

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Mark Hannam

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd cyfyngiadau lleol ychwanegol yng Nghaerdydd oherwydd y coronafeirws. Daw mesurau newydd i rym o 18.00 ar 27 Medi 2020.  Eu diben yw […]

Newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth a’r “rheol chwech”

Newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth a’r “rheol chwech”

Postiwyd ar 21 Medi 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, a anfonwyd 21 Medi am y newidiadau diweddar i ganllawiau’r llywodraeth a’r gefnogaeth o ran iechyd a diogelwch.