Skip to main content
Helen Murphy

Helen Murphy


Postiadau blog diweddaraf

Wal ymrwymiad.

Wal ymrwymiad.

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2019 gan Helen Murphy

Yn ein cynhadledd i uwch-aelodau staff ym mis Hydref, fe wnaethom neilltuo prynhawn i edrych ar faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.  Ymunodd Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr, […]

Ymrwymedig i’n Technegwyr

Ymrwymedig i’n Technegwyr

Postiwyd ar 12 Tachwedd 2018 gan Helen Murphy

Mae technegwyr yn rhan hanfodol o bob prifysgol.  Maen nhw’n gymuned arloesol gydag amrywiaeth eang o dalentau ar draws ystod eang o ddisgyblaethau.  Maen nhw’n darparu arbenigedd technegol sy’n sail […]

Adolygiad Reid o Drefniadau Ariannu Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Adolygiad Reid o Drefniadau Ariannu Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Postiwyd ar 13 Mehefin 2018 gan Helen Murphy

Mae cyhoeddi adolygiad yr Athro Graeme Reid o Gyllid Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru yn ddiweddar, yn achos i ddathlu. Roeddwn yn aelod o'r panel cynghori fu’n edrych ar y […]

Helpwch ni i’ch ‘nabod yn well

Helpwch ni i’ch ‘nabod yn well

Postiwyd ar 21 Mai 2018 gan Helen Murphy

Rwy'n frwd iawn dros gydraddoldeb ac i mi, mae hynny'n golygu nid yn unig hyrwyddo hawliau cyfartal ond hefyd sicrhau cydraddoldeb yn y modd rydym yn trin ein gilydd, ac […]

‘Creu’r Cysylltiad – Cytundeb Arloesedd Cenedlaethol Newydd i Gymru’

‘Creu’r Cysylltiad – Cytundeb Arloesedd Cenedlaethol Newydd i Gymru’

Postiwyd ar 28 Mawrth 2018 gan Helen Murphy

Mewn byd sy'n llawn technoleg newydd, timau clyfar ac arloesol sy'n ennill. Maen nhw'n ffynnu gyda hyblygrwydd, talentau a hyder – ond dim ond drwy weithio ar sail ymchwil o'r […]

Diwrnod Cenedlaethol Amser i Siarad a Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol

Diwrnod Cenedlaethol Amser i Siarad a Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol

Postiwyd ar 9 Mawrth 2018 gan Helen Murphy

Rydw i’n ysgrifennu’r blog hwn ar 1 Mawrth 2018, sef Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol.  Mae hon yn ymgyrch genedlaethol i ganolbwyntio ein hymdrechion ar hybu iechyd meddwl pobl sy’n […]

Caffi Clwb Llyfrau BME+

Caffi Clwb Llyfrau BME+

Postiwyd ar 12 Chwefror 2018 gan Helen Murphy

Ar 25 Ionawr, cefais y pleser o gael fy ngwahodd i siarad yn lansiad y Caffi Clwb Llyfrau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) menter newydd sy’n ceisio cefnogi amrywiaeth, […]

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – hyrwyddwyr nodweddion a amddiffynnir

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – hyrwyddwyr nodweddion a amddiffynnir

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2017 gan Helen Murphy

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yn ddiweddar fe fues i’n arwain sesiwn ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac roeddwn wrth fy modd yn clywed am sut […]

Pob lwc i bawb sy’n ymwneud â hanner Marathon Caerdydd

Pob lwc i bawb sy’n ymwneud â hanner Marathon Caerdydd

Postiwyd ar 28 Medi 2017 gan Helen Murphy

Ddydd Sul bydd cannoedd o'n staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yn eu herio eu hunain i redeg 13.1 milltir yn Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd/Caerdydd. Maent ymhlith y 25,000 o redwyr, sef […]

Cyfeillion Enfys

Cyfeillion Enfys

Postiwyd ar 25 Awst 2017 gan Helen Murphy

Cyn bo hir, byddaf yn darllen drwy ein cyflwyniad i Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. Mae'r cyflwyniad yn caniatáu i ni fesur ein hymroddiad i gydraddoldeb ym maes LGBT […]