Skip to main content
Paul Jewell

Paul Jewell


Postiadau blog diweddaraf

Eich cyfle i weld y Goron a noddwyd gan y Brifysgol

Eich cyfle i weld y Goron a noddwyd gan y Brifysgol

Postiwyd ar 11 Mehefin 2018 gan Paul Jewell

Mae'n bosibl eich bod wedi clywed am genhadaeth ddinesig y Brifysgol a sut rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth a lles Cymru. Rydym yn falch o fod yn Brifysgol […]

Cynyddu sgiliau staff a myfyrwyr er mwyn ymgysylltu

Cynyddu sgiliau staff a myfyrwyr er mwyn ymgysylltu

Postiwyd ar 16 Chwefror 2018 gan Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn cynyddu eu sgiliau er mwyn ymgysylltu’n effeithiol ac ar sail tystiolaeth drwy'r rhaglen cynyddu adnoddau ymgysylltu sy'n cael ei rhedeg gan […]

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2017 gan Paul Jewell

Yr Athro Thomas ym mhabell Prifysgol Caerdydd yn Eisteddfod 2016 gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun CairnsBydd miloedd o bobl fydd yn ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol eleni ar Ynys Môn, rhwng […]

Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Postiwyd ar 15 Mai 2017 gan Paul Jewell

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi'r ail o'n darlithoedd 'Cartref Arloesedd'. Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn […]

Darlith Cartref Arloesedd Laura Tenison

Darlith Cartref Arloesedd Laura Tenison

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2016 gan Paul Jewell

Rydw i wrth fy modd i gyhoeddi ein bod wedi lansio ein cyfres ddarlithoedd ‘Cartref Arloesedd’ mewn steil gydag araith wych gan Laura Tenison MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr JoJo Maman Bébé. […]

Datblygu’r sgiliau a’r gallu i ymgysylltu

Datblygu’r sgiliau a’r gallu i ymgysylltu

Postiwyd ar 10 Tachwedd 2016 gan Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn gwella eu sgiliau a'u hyder i sicrhau eu bod yn ymgysylltu'n effeithiol ar sail tystiolaeth gadarn drwy raglen i feithrin gallu. […]

Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

Postiwyd ar 28 Hydref 2016 gan Paul Jewell

Cafwyd trafodaethau ysbrydoledig a gweledigaethol yn y Pafiliwn Bowlio yn Grangetown yr wythnos ddiwethaf, pan es i i'r gweithdy ac arddangosfa yno fel rhan o'r prosiect ymgysylltu Porth Cymunedol. Cafodd […]

Caerdydd – y ddinas orau i fyw ynddi yn y DU

Caerdydd – y ddinas orau i fyw ynddi yn y DU

Postiwyd ar 25 Hydref 2016 gan Paul Jewell

A hithau'n brifysgol mewn dinas, mae Caerdydd yn ymgysylltu’n gryf â'r gymuned leol ac mae ganddi ymdeimlad cryf o leoliad. Rydym yn gwerthfawrogi i ba raddau mae ein lleoliad yn […]

Yr Haf Arloesedd

Yr Haf Arloesedd

Postiwyd ar 20 Hydref 2016 gan Paul Jewell

A ninnau wedi ffarwelio â'r haf, mae’n werth myfyrio ar ein dathliad o bartneriaethau sy'n dod ag ymchwilwyr a’u hyrwyddwyr ynghyd. Nod yr Haf Arloesedd oedd amlygu’r gwaith ar draws […]

Rhaglen ynni Mecsico: Prifysgol Caerdydd yn arddangos ei chryfderau ymchwil

Rhaglen ynni Mecsico: Prifysgol Caerdydd yn arddangos ei chryfderau ymchwil

Postiwyd ar 15 Medi 2016 gan Paul Jewell

Ar gais yr Is-Ganghellor, trefnais ymweliad â Chaerdydd gan gynrychiolydd Gweinyddiaeth Ynni Mecsico yn y DU, Mr Nelson Mojarro Gonzalez.  Diben y digwyddiad oedd arddangos ansawdd rhagorol ymchwil y Brifysgol […]