Paul Jewell

Paul Jewell


Postiadau blog diweddaraf


Cynyddu sgiliau staff a myfyrwyr er mwyn ymgysylltu

Posted on 16 Chwefror 2018 by Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn cynyddu eu sgiliau er mwyn ymgysylltu’n effeithiol ac ar sail tystiolaeth drwy’r rhaglen cynyddu adnoddau ymgysylltu sy’n cael ei rhedeg gan y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd. Yn ystod 2016/17 roedd y rhaglen, a gafodd ei gwerthuso’n llawn gan y tîm Ymgysylltu, yn cynnwys datblygu a chyflwyno
Read more


Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Posted on 31 Gorffennaf 2017 by Paul Jewell

Yr Athro Thomas ym mhabell Prifysgol Caerdydd yn Eisteddfod 2016 gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns Bydd miloedd o bobl fydd yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol eleni ar Ynys Môn, rhwng 4 a 12 Awst, yn clywed am gyfraniad enfawr Prifysgol Caerdydd i Gymru. Dan arweiniad Dr Hefin Jones a’r tîm Ymgysylltu, mae cydweithwyr ar
Read more


Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Posted on 15 Mai 2017 by Paul Jewell

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi’r ail o’n darlithoedd ‘Cartref Arloesedd’. Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn cael ei ddylanwadu gan bobl sy’n cydweithio ar draws disgyblaethau – dadansoddi data, roboteg, technoleg dysgu peiriant. Dangosodd yr Arglwydd Darzi sut bydd datblygiadau gwyddonol
Read more


Darlith Cartref Arloesedd Laura Tenison

Posted on 22 Tachwedd 2016 by Paul Jewell

Rydw i wrth fy modd i gyhoeddi ein bod wedi lansio ein cyfres ddarlithoedd ‘Cartref Arloesedd’ mewn steil gydag araith wych gan Laura Tenison MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr JoJo Maman Bébé. Roedd brwdfrydedd Laura dros arloesedd a busnes moesegol yn amlwg wrth iddi amlinellu ei thaith bersonol mewn darlith yn dwyn y teitl: ‘Doing well whilst
Read more


Datblygu’r sgiliau a’r gallu i ymgysylltu

Posted on 10 Tachwedd 2016 by Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn gwella eu sgiliau a’u hyder i sicrhau eu bod yn ymgysylltu’n effeithiol ar sail tystiolaeth gadarn drwy raglen i feithrin gallu. Yn 2015/16 roedd y rhaglen yn cynnwys datblygu a chynnig 12 cwrs hyfforddiant, 16 o adnoddau i’w lawrlwytho, pum astudiaeth achos, a chymorth a chyngor
Read more


Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

Posted on 28 Hydref 2016 by Paul Jewell

Cafwyd trafodaethau ysbrydoledig a gweledigaethol yn y Pafiliwn Bowlio yn Grangetown yr wythnos ddiwethaf, pan es i i’r gweithdy ac arddangosfa yno fel rhan o’r prosiect ymgysylltu Porth Cymunedol. Cafodd y diwrnod ei drefnu gan fyfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ac roedd yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth fyw a thaith gerdded o gwmpas yr ardal
Read more


Caerdydd – y ddinas orau i fyw ynddi yn y DU

Posted on 25 Hydref 2016 by Paul Jewell

A hithau’n brifysgol mewn dinas, mae Caerdydd yn ymgysylltu’n gryf â’r gymuned leol ac mae ganddi ymdeimlad cryf o leoliad. Rydym yn gwerthfawrogi i ba raddau mae ein lleoliad yn ffurfio ein hunaniaeth unigryw fel sefydliad.  Felly, mae ein perthynas â Dinas Caerdydd yn bwysig ac yn werthfawr dros ben. Roeddem wrth ein bodd pan
Read more


Yr Haf Arloesedd

Posted on 20 Hydref 2016 by Paul Jewell

A ninnau wedi ffarwelio â’r haf, mae’n werth myfyrio ar ein dathliad o bartneriaethau sy’n dod ag ymchwilwyr a’u hyrwyddwyr ynghyd. Nod yr Haf Arloesedd oedd amlygu’r gwaith ar draws tri choleg Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys datblygu technolegau meddygol arloesol a datrys problemau gwasanaethu cyhoeddus drwy gynnal ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol. Cynhaliwyd dros
Read more