TJ Rawlinson

TJ Rawlinson


Postiadau blog diweddaraf

Dewis Cymrodyr er Anrhydedd

Posted on 6 Ionawr 2016 by TJ Rawlinson

Yn union cyn yr egwyl gwyliau, mynychais fy “Mhwyllgor Cymrodyr Er Anrhydedd” cyntaf fel Ysgrifennydd y Pwyllgor. Cyfarfu Cadeirydd y Cyngor, yr Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil ac Arloesi, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata, ac uwch academyddion i ystyried mwy na 30 o enwebiadau ar gyfer Cymrodoriaethau er Anrhydedd, i’w dyfarnu yn
Read more