Skip to main content
Rashi Jain

Rashi Jain


Postiadau blog diweddaraf

Cyfle i gwrdd â Rashi Jain

Cyfle i gwrdd â Rashi Jain

Postiwyd ar 2 Tachwedd 2022 gan Rashi Jain

Yn ddiweddar, bu Rashi Jain, Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd y Brifysgol, yn cymryd rhan yn ein cyfres fewnol sy’n cydnabod merched o liw, aruthrol, yn y brifysgol.