Skip to main content
Nora de Leeuw

Nora de Leeuw


Postiadau blog diweddaraf

Syniadau myfyrwyr am graffiti yn Nhal-y-bont

Syniadau myfyrwyr am graffiti yn Nhal-y-bont

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2018 gan Nora de Leeuw

Ar 31 Hydref, roeddwn yn falch o fynd i ail sesiwn y Clwb Llyfrau BME+, a gynhaliwyd yn rhan o raglen digwyddiadau’r Brifysgol ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd […]

Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Postiwyd ar 8 Mai 2018 gan Nora de Leeuw

Mae'n bleser gennyf adrodd bod y Brifysgol wedi llwyddo gydag un ar ddeg o'i cheisiadau i gylch diweddaraf rhaglen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol yr Undeb Ewropeaidd. […]

Delweddau Ymchwil

Delweddau Ymchwil

Postiwyd ar 3 Ionawr 2018 gan Nora de Leeuw

Yn nigwyddiad blynyddol yr Academi Ddoethurol, Delweddau Ymchwil, cafwyd eleni eto arddangosfa weledol wych a gwirioneddol ysbrydoledig o hyd a lled yn ogystal ag ansawdd ardderchog yr ymchwil sy’n cael […]

Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

Postiwyd ar 14 Mawrth 2017 gan Nora de Leeuw

Mae'n bleser gennyf nodi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ein hymgyrch i sefydlu gweithgareddau ymchwil ar y cyd â phartneriaid ledled Ewrop a'r byd. Ar 9 […]

Delweddau Ymchwil

Delweddau Ymchwil

Postiwyd ar 3 Chwefror 2017 gan Nora de Leeuw

Mae Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd wedi bod yn weithredol ers dechrau'r flwyddyn academaidd bresennol, ac yn ddiweddar cefais y pleser o fynd i'w digwyddiad 'Delweddau Ymchwil'. Digwyddiad cwbl unigryw yw […]

Dyfodol ymchwil ac ysgolheictod yn y DU: trafodaeth banel

Dyfodol ymchwil ac ysgolheictod yn y DU: trafodaeth banel

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2016 gan Nora de Leeuw

Trefnwyd sesiwn banel ar 11 Tachwedd gan Ganolfan Wybodaeth Caerdydd Academia Europaea yn CUBRIC, i drafod syniadau ynglŷn â'r ffordd orau o sicrhau cydweithio ag Ewrop ac yn rhyngwladol ar […]

Meithrin partneriaethau ag India

Meithrin partneriaethau ag India

Postiwyd ar 16 Tachwedd 2016 gan Nora de Leeuw

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016Bydd system addysg uwch India yn wynebu cyfnod o […]

Ymfalchïo yn ein Rhyngwladoldeb

Ymfalchïo yn ein Rhyngwladoldeb

Postiwyd ar 27 Hydref 2016 gan Nora de Leeuw

Mae prifysgolion ledled y DU yn cefnogi ymgyrch i sicrhau bod eu myfyrwyr, staff a gweithgareddau rhyngwladol yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. Dechreuodd #WeAreInternational ym Mhrifysgol […]

Academia Europaea: mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd yn cymryd siâp yng Nghaerdydd

Academia Europaea: mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd yn cymryd siâp yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 11 Mawrth 2016 gan Nora de Leeuw

Mae Academia Europaea yn gymdeithas ryngwladol o wyddonwyr ac ysgolheigion o bob disgyblaeth, sy'n arbenigwyr ac arweinwyr yn eu meysydd pwnc, fel y cydnabuwyd gan eu cyfoedion. Gyda chanolfannau eisoes […]

Gwobrau uchaf ar gyfer symudedd rhyngwladol mewn ymchwil

Gwobrau uchaf ar gyfer symudedd rhyngwladol mewn ymchwil

Postiwyd ar 3 Mawrth 2016 gan Nora de Leeuw

Wrth edrych drwy'r rhestr o wobrau i Brifysgol Caerdydd o'r rhaglen Horizon 2020, yr oeddwn yn falch iawn o weld pedair Cymrodoriaeth Ewropeaidd newydd a ddyfarnwyd o alwad 2015 ar […]