Mike Davies

Mike Davies


Postiadau blog diweddaraf

Y Ffordd Ymlaen … neges gan flogwraig newydd

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mike Davies

Fydda i ddim yn blogio’n aml … a dweud y gwir, dyma fy mlog cyntaf! Ond meddyliais mai syniad da fyddai llunio neges gyflym am y sesiwn a arweiniais yr wythnos diweddaf ynghylch Y Ffordd Ymlaen – Gwneud Iddo Ddigwydd. Hwylusais sesiwn y llynedd hefyd ac maent yn ffordd wych o gyfarfod â chydweithwyr newydd,
Read more