Jayne Sadgrove

Jayne Sadgrove


Postiadau blog diweddaraf


Cerdded er budd ein lles

Posted on 29 Mai 2018 by Jayne Sadgrove

Y mis hwn, rydw i wedi ymuno â thua 300 o aelodau staff ar draws y campws i ymrwymo i gymryd rhan mewn Her Cyfrif Camau wyth wythnos o hyd. Dechreuodd yr her hon ar gyfer y gweithle, a ddatblygwyd gan elusen Paths for All, ar 30 Ebrill ac mae’n para wyth wythnos. Mae 58
Read more


Dathlu ein pobl ragorol

Posted on 22 Tachwedd 2016 by Jayne Sadgrove

Neithiwr, cefais y fraint o gyflwyno ein Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth blynyddol. Mae’r gwobrau yn dathlu’r bobl ragorol sy’n gweithio’n ddiflino i wella profiad y myfyrwyr ac annog arloesedd yn ein dysgu a’n haddysgu. Maent hefyd yn hynod greadigol o ran sut maent yn gwella bywydau yn y Brifysgol, ein cymuned ac, mewn nifer o achosion,
Read more


Llyfrgelloedd: ddoe, heddiw ac yfory

Posted on 31 Mawrth 2015 by Jayne Sadgrove

Fel cyn-fyfyriwr yng Nghaerdydd, roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad i nodi adnewyddu llawr gwaelod Llyfrgell ASSL y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ar nos Fawrth. Mae cyfleusterau hunanwasanaeth newydd ar gyfer cyhoeddi a dychwelyd llyfrau, didolwr llyfr awtomatig, mannau eistedd anffurfiol newydd llachar, ardal benthyciad byr mwy o faint wedi ei amgáu gan wydr
Read more


Addysg Uwch i’r Genedl

Posted on 22 Ionawr 2015 by Jayne Sadgrove

Heddiw mynychais Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd yn gyfle da i gwrdd ag aelodau Cyngor CCAUC yn ogystal â chymheiriaid o brifysgolion eraill yng Nghymru. Roedd cyffro mawr ynghylch pa mor dda yr oedd Sefydliadau Addysg Uwch Cymru (SAU) wedi perfformio yn y REF 2014. Nododd David Allen, Cadeirydd CCAUC
Read more


Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Posted on 20 Tachwedd 2014 by Jayne Sadgrove

Heno cynhaliais y gwobrau Dathlu Rhagoriaeth sy’n cydnabod cydweithwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chyfraniad eithriadol i’r Brifysgol. Amlygodd y gwobrau 39 aelod o staff a’u timau a oedd yn wirioneddol eithriadol a oedd wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol ar ôl cael eu henwebu gan eu cyfoedion. Mae pob un ohonynt yn chwarae rhan
Read more


Talu’r Cyflog Byw

Posted on 3 Tachwedd 2014 by Jayne Sadgrove

Yn gynharach yr wythnos hon, cyfarfûm dau aelod o staff, Wayne Jacobs a Sue Rogers. Gallech feddwl nad yw hwn yn anarferol i Brif Swyddog Gweithredu ond mae Wayne a Sue yn ddau o dros 150 o staff sydd wedi elwa o newid mawr mewn polisi Prifysgol.
Read more