Skip to main content
Jayne Sadgrove

Jayne Sadgrove


Postiadau blog diweddaraf

Pam rydym ni wedi gwneud ymrwymiad i’n staff technegol

Pam rydym ni wedi gwneud ymrwymiad i’n staff technegol

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2018 gan Jayne Sadgrove

Mae Prifysgol Caerdydd yn sefydliad mawr sy’n golygu bod angen llawer o wahanol weithgareddau i gefnogi ein addysgu a'n hymchwil. Ar draws y Brifysgol, mae cannoedd o dechnegwyr yn gweithio […]

Cerdded er budd ein lles

Cerdded er budd ein lles

Postiwyd ar 29 Mai 2018 gan Jayne Sadgrove

Y mis hwn, rydw i wedi ymuno â thua 300 o aelodau staff ar draws y campws i ymrwymo i gymryd rhan mewn Her Cyfrif Camau wyth wythnos o hyd. […]

Dathlu ein pobl ragorol

Dathlu ein pobl ragorol

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2016 gan Jayne Sadgrove

Neithiwr, cefais y fraint o gyflwyno ein Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth blynyddol. Mae'r gwobrau yn dathlu’r bobl ragorol sy’n gweithio’n ddiflino i wella profiad y myfyrwyr ac annog arloesedd yn ein […]

Llyfrgelloedd:  ddoe, heddiw ac yfory

Llyfrgelloedd: ddoe, heddiw ac yfory

Postiwyd ar 31 Mawrth 2015 gan Jayne Sadgrove

Fel cyn-fyfyriwr yng Nghaerdydd, roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad i nodi adnewyddu llawr gwaelod Llyfrgell ASSL y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ar nos Fawrth. Mae cyfleusterau hunanwasanaeth newydd […]

Addysg Uwch i’r Genedl

Addysg Uwch i’r Genedl

Postiwyd ar 22 Ionawr 2015 gan Jayne Sadgrove

Heddiw mynychais Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd yn gyfle da i gwrdd ag aelodau Cyngor CCAUC yn ogystal â chymheiriaid o brifysgolion eraill yng Nghymru. […]

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2014 gan Jayne Sadgrove

Heno cynhaliais y gwobrau Dathlu Rhagoriaeth sy'n cydnabod cydweithwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chyfraniad eithriadol i'r Brifysgol. Amlygodd y gwobrau 39 aelod o staff a’u timau a oedd yn […]

Talu’r Cyflog Byw

Talu’r Cyflog Byw

Postiwyd ar 3 Tachwedd 2014 gan Jayne Sadgrove

Yn gynharach yr wythnos hon, cyfarfûm dau aelod o staff, Wayne Jacobs a Sue Rogers. Gallech feddwl nad yw hwn yn anarferol i Brif Swyddog Gweithredu ond mae Wayne a Sue yn ddau o dros 150 o staff sydd wedi elwa o newid mawr mewn polisi Prifysgol.