Skip to main content
Claire Sanders

Claire Sanders


Postiadau blog diweddaraf

Cynorthwyo myfyrwyr sy’n dioddef trais, cam-drin neu droseddau casineb hil

Cynorthwyo myfyrwyr sy’n dioddef trais, cam-drin neu droseddau casineb hil

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2017 gan Claire Sanders

Yr wythnos ddiwethaf cefais brofiad prin, sef clywed straeon bywyd rhyfeddol yn cael eu hadrodd mewn ffordd ddifrifol a difyr. Mewn digwyddiad a drefnwyd gan Susan Cousins, Swyddog Prosiect Cydraddoldeb […]

Blog Brexit a Chymru

Blog Brexit a Chymru

Postiwyd ar 5 Ebrill 2017 gan Claire Sanders

Mae'n debygol mai Brexit fydd y mater gwleidyddol ac economaidd a fydd yn cael y prif sylw dros y blynyddoedd nesaf. Bydd angen meddwl yn feirniadol, a chael dadl onest […]

Hyrwyddo’r Wythnos Siarad

Hyrwyddo’r Wythnos Siarad

Postiwyd ar 7 Chwefror 2017 gan Claire Sanders

Rydym yn Brifysgol arloesol ac uchelgeisiol ac mae proses ar waith fydd yn ei newid yn sylweddol. Mae'n bwysig ein bod yn cyfathrebu'r newid hwn ac yn gwrando ar wahanol […]

Nifer uchaf erioed o redwyr yn yr hanner marathon

Nifer uchaf erioed o redwyr yn yr hanner marathon

Postiwyd ar 28 Medi 2016 gan Claire Sanders

Mae 22,000 o bobl, y nifer uchaf erioed, wedi cofrestru ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd a gynhelir ddydd Sul, ac mae 3,000 yn ychwanegol wedi cofrestru ar gyfer cyfres […]

Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

Postiwyd ar 21 Mehefin 2016 gan Claire Sanders

Iechyd meddwl yw un o faterion pwysicaf yr oes sydd ohoni. Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl, ac ni ellir gorbwysleisio'r effaith a gaiff ar […]

Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Postiwyd ar 24 Mai 2016 gan Claire Sanders

Byddwn yn lansio Yammer ar gyfer staff yr wythnos hon. Teclyn cydweithio newydd yw Yammer a allai drawsnewid sut rydym yn gweithio ac yn dysgu. Gyda thros 6,000 o aelodau […]

Cyffro’r Hanner Marathon

Cyffro’r Hanner Marathon

Postiwyd ar 3 Mawrth 2016 gan Claire Sanders

Oherwydd y galw yn dilyn cyhoeddi tîm Prydain Fawr ar gyfer y digwyddiad, mae cyfle arall i chi gofrestru ar gyfer ras dorfol Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd. Gallai'r […]

Gwella cyfathrebu mewnol

Gwella cyfathrebu mewnol

Postiwyd ar 20 Ionawr 2016 gan Claire Sanders

Un o’m heriau mwyaf mewn Prifysgol gyda dros 6,000 o staff yw cyfathrebu mewnol. Yn y tîm cyfathrebu canolog rydym yn cynhyrchu ‘Blas’ ar gyfer staff a hynny’n wythnosol i […]

Gwobrau Times High

Gwobrau Times High

Postiwyd ar 22 Mehefin 2015 gan Claire Sanders

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei chynrychioli'n dda yr wythnos ddiwethaf yng Ngwobrau blynyddol Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education. Digwyddiad rhyfeddol, gyda channoedd wedi gwasgu i mewn i seler gwesty […]

Gyrru arloesedd mewn busnesau bach a chanolig

Gyrru arloesedd mewn busnesau bach a chanolig

Postiwyd ar 28 Ionawr 2015 gan Claire Sanders

Cynhaliodd Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad gorlawn ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh). Fe'i trefnwyd gyda Rhwydwaith Vision2020, llwyfan cydweithio ar gyfer sefydliadau ymchwil a chwmnïau sy'n cymryd rhan […]