Charlotte Rogers

Charlotte Rogers


Postiadau blog diweddaraf

Caerdydd a Tsienia

Posted on 30 Ionawr 2015 by Charlotte Rogers

Fel sydd wedi’i nodi yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, nod y Brifysgol yw bod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd. Ochr yn ochr â hynny, bydd Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod fel prifysgol ryngwladol sydd o fudd i Gymru.   Mae partneriaethau yn hanfodol er mwyn datblygu ein gweithgareddau a’n
Read more