Skip to main content
Rudolf Allemann

Rudolf Allemann


Postiadau blog diweddaraf

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Postiwyd ar 10 Chwefror 2020 gan Rudolf Allemann

Yr wythnos ddiwethaf fe es i dderbyniad yn y Senedd i nodi’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Er gwaethaf yr anawsterau sy’n wynebu Tsieina ar hyn o bryd roedd y digwyddiad yn […]

Cytundebau Prifysgol Xiamen Malaysia (XMUM)

Cytundebau Prifysgol Xiamen Malaysia (XMUM)

Postiwyd ar 5 Tachwedd 2019 gan Rudolf Allemann

Yn gynharach y mis hwn, fe es i ar ymweliad i Brifysgol Xiamen Malaysia (XMUM) ar ran y Brifysgol i arwyddo dau gytundeb cynnydd strategol. XUMU yw chwaer gampws ein […]

Academi Gwyddor Data

Academi Gwyddor Data

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2019 gan Rudolf Allemann

Yr wythnos ddiwethaf, croesawon ni ein carfan gyntaf o fyfyrwyr i’r Academi Gwyddor Data a lansiwyd yn ddiweddar. Mae’r fenter gydweithredol rhwng yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a’r Ysgol Mathemateg […]

Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru

Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru

Postiwyd ar 9 Mai 2019 gan Rudolf Allemann

Yn ddiweddar, bûm yng Nghinio Blynyddol Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru (UWAS). Fe wnes i fwynhau clywed am y ffyrdd amrywiol mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi a […]

Academi Gwyddor Data

Academi Gwyddor Data

Postiwyd ar 30 Ionawr 2019 gan Rudolf Allemann

Mae datblygiadau mewn technoleg yn dominyddu’r penawdau yn yr oes hon. Mae'r sectorau digidol yn cyfrannu biliynau at yr economi ac amcangyfrifir y bydd angen tuag 1.2 miliwn o bobl […]

Lansio’r Sefydliad Codio

Lansio’r Sefydliad Codio

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2018 gan Rudolf Allemann

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Thŷ'r Arglwyddi gyda staff a myfyrwyr o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ar gyfer lansio’r Sefydliad Codio yn ffurfiol. Mae’r Sefydliad Codio yn […]

Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cynta’r byd yn Ne Cymru

Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cynta’r byd yn Ne Cymru

Postiwyd ar 20 Chwefror 2018 gan Rudolf Allemann

Fel rhan o gyfres o ddarlithoedd Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ym mis Ionawr, gwnaethom fwynhau darlith ragorol gan yr Athro David Wallis ar ei waith ar gallium nitride […]

Yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Postiwyd ar 8 Ionawr 2018 gan Rudolf Allemann

Ym mis Rhagfyr, cefais y pleser o ymweld â'r Academi Meddalwedd Genedlaethol (NSA) yng Nghasnewydd. Gan fy mod yn ymwybodol o lwyddiant yr Academi ac wedi clywed cymaint am ei […]

Fy chwe mis cyntaf

Fy chwe mis cyntaf

Postiwyd ar 8 Tachwedd 2017 gan Rudolf Allemann

Yn ystod fy misoedd cyntaf fel Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, rydw i wedi ymweld â phob un o'n saith Ysgol ac wedi mwynhau siarad â chydweithwyr […]

Dathlu ein rhagoriaeth ym maes pensaernïaeth

Dathlu ein rhagoriaeth ym maes pensaernïaeth

Postiwyd ar 29 Mehefin 2017 gan Rudolf Allemann

Fel Dirprwy Is-Ganghellor mae'n bwysig i mi gysylltu'n rheolaidd â chydweithwyr a myfyrwyr ar draws Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ac rwy'n bwriadu ymweld â phob un o'r saith […]