Skip to main content
Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)


Postiadau blog diweddaraf

Tyfu newyddiadurwyr Cymraeg y dyfodol

Tyfu newyddiadurwyr Cymraeg y dyfodol

Postiwyd ar 11 Mawrth 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd i gyflwyno'r anerchiad croeso heno yn lansiad y BA newydd mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth. Roedd llu o ffigyrau cyfarwydd o'r cyfryngau yng Nghymru yn bresennol, gan […]

Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni polisi da ar gyfer pawb

Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni polisi da ar gyfer pawb

Postiwyd ar 3 Mawrth 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roedd yn bleser bod yn bresennol ar gyfer digwyddiad ymylol ymchwil iechyd meddwl wedi ei arwain gan Brifysgol yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru'r penwythnos hwn. Roedd y sesiwn, o'r […]

Trawsnewid dysgu ac addysgu yng Nghaerdydd : cymerwch ran!

Trawsnewid dysgu ac addysgu yng Nghaerdydd : cymerwch ran!

Postiwyd ar 2 Mawrth 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw, rwyf wedi lansio galwad agored i'r gymuned academaidd am ddatganiadau o ddiddordeb mewn cyfrannu at bortffolio gwerth miliynau o bunnoedd o waith rwy'n ei arwain i drawsnewid profiad dysgu […]

Ei Huchelder, y Dywysoges Frenhinol, yn ymweld i ddathlu 50 mlynedd o therapi galwedigaethol

Ei Huchelder, y Dywysoges Frenhinol, yn ymweld i ddathlu 50 mlynedd o therapi galwedigaethol

Postiwyd ar 29 Ionawr 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd cael bod yn rhan o ddigwyddiadau heddiw i nodi 50 mlynedd o Therapi Galwedigaethol (OT) ym Mhrifysgol Caerdydd. Archwiliodd y gynhadledd undydd sut y mae addysg […]

Ehangu mynediad i swyddi graddedigion

Ehangu mynediad i swyddi graddedigion

Postiwyd ar 14 Ionawr 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Cafwyd llawer o drafod ar draws y cyfryngau heddiw o adroddiad a gyhoeddwyd gan High Fliers Research yn awgrymu bod disgwyl i’r nifer o raddedigion sy’n cael eu recriwtio cyrraedd […]

Dulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm

Dulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw, bûm mewn digwyddiad Fforwm Addysg Uwch yn San Steffan ar Ddulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm. Dim ond llond dwrn o’r digwyddiadau hyn rwyf wedi eu mynychu gan […]

Cyfleusterau chwaraeon newydd ar gyfer myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon newydd ar gyfer myfyrwyr

Postiwyd ar 19 Tachwedd 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw mynychais agoriad swyddogol y cae chwaraeon newydd gwych “3ydd cenhedlaeth” yng Nghaeau Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn Llanrhymni. Cafodd y cae ei ariannu ar y cyd gan y Brifysgol ac […]

Dysgu ac addysgu arloesedd yn Singapore ac Awstralia

Dysgu ac addysgu arloesedd yn Singapore ac Awstralia

Postiwyd ar 17 Tachwedd 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Rwyf newydd ddychwelyd o daith pythefnos o amgylch prifysgolion yn Singapore ac Awstralia, a oedd yn gyffrous ac yn flinedig ar yr un pryd. Nod y daith oedd dyfnhau fy […]

Celebration event for Commonwealth Games student athletes

Celebration event for Commonwealth Games student athletes

Postiwyd ar 17 Hydref 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

I was delighted to host a celebratory event to congratulate the eight students who competed at the Commonwealth Games this summer. The students all benefitted from the University’s High Performance […]