Skip to main content
Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)


Postiadau blog diweddaraf

Ffarwel gyfeillion…

Ffarwel gyfeillion…

Postiwyd ar 31 Awst 2016 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Rwyf yn ysgrifennu hwn ar fore fy niwrnod olaf yn Ddirprwy Is-Ganghellor, mewn cyflwr o sioc (i ble’r aeth y 40 mlynedd ddiwethaf?) a thristwch (mae’r cylch academaidd blynyddol wedi […]

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Arloesedd Addysg

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Arloesedd Addysg

Postiwyd ar 6 Gorffennaf 2016 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Pleser o'r mwyaf oedd agor Cynhadledd Dysgu ac Addysgu'r Ganolfan Arloesedd Addysg heddiw ar thema Dysgu Gweithredol. Roedd pob tocyn ar gyfer y digwyddiad wedi'i bachu ymhen pythefnos ac roedd […]

Ymgynghoriad ynghylch Canolfan Bywyd Myfyrwyr

Ymgynghoriad ynghylch Canolfan Bywyd Myfyrwyr

Postiwyd ar 8 Mehefin 2016 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Rwyf yn falch dros ben bod Cyngor y Brifysgol bellach wedi cymeradwyo'r achos i adeiladu Canolfan Bywyd Myfyrwyr ym Mhlas y Parc, y drws nesaf i Undeb y Myfyrwyr. Dyma […]

Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau'r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn […]

Graddio 2015:  Dathlu llwyddiant myfyrwyr

Graddio 2015: Dathlu llwyddiant myfyrwyr

Postiwyd ar 17 Gorffennaf 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd heddiw ddiwedd ein dathliadau Graddio 2015. Mae’r Wythnos Graddio yn sicr yn uchafbwynt yn y flwyddyn academaidd. Mae'n gyfle i gydnabod yr holl ymdrech a'r ymrwymiad gan fyfyrwyr a […]

#HE2030 – beth fydd plant tair blwydd oed heddiw yn ei ddisgwyl o’u profiad prifysgol?

#HE2030 – beth fydd plant tair blwydd oed heddiw yn ei ddisgwyl o’u profiad prifysgol?

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mwynheais yn fawr gadeirio'r drafodaeth panel fywiog a ddaeth â’n Digwyddiad Portffolio Addysg, a fynychwyd yn dda iawn, i ben heddiw. Y pwnc dan sylw oedd “Sut bydd dysgu ac […]

Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru

Postiwyd ar 13 Mehefin 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw cefais y pleser o fod y Gwestai Anrhydeddus yng ngorymdaith Seremonïol cwblhau hyfforddiant Adrannau Ymadawyr Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru (URNU). Roeddem yn hynod o ffodus gyda'r tywydd, a […]

Noson Dathlu Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Postiwyd ar 9 Mehefin 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd yn mynychu'r dathliad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd heno. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau anhygoel cynifer o'n myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyd-gwricwlaidd […]

Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 4 Mehefin 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mae'r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil yn rhan sefydledig a llwyddiannus o’n portffolio datblygu staff. Heddiw, fe gynhaliwyd y sesiwn olaf o Arwain Timau Addysgu; […]

Amser cyffrous ar gyfer dysgu ac addysgu

Amser cyffrous ar gyfer dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 21 Ebrill 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Y bore yma cynhaliwyd diweddariad ar ein portffolio o waith addysg sy'n ceisio trawsnewid dysgu ac addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth dros 200 o gydweithwyr i ddarganfod mwy am y […]