Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)


Postiadau blog diweddaraf
Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Posted on 26 Tachwedd 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau’r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn helpu i lunio ac arwain y Ganolfan Arloesedd Addysg. Y Ganolfan yw conglfaen y prosiect yn y Rhaglen Ymgysylltu Academaidd, sy’n rhan o’r Portffolio Addysg
Read more#HE2030 – beth fydd plant tair blwydd oed heddiw yn ei ddisgwyl o’u profiad prifysgol?

Posted on 2 Gorffennaf 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mwynheais yn fawr gadeirio’r drafodaeth panel fywiog a ddaeth â’n Digwyddiad Portffolio Addysg, a fynychwyd yn dda iawn, i ben heddiw. Y pwnc dan sylw oedd “Sut bydd dysgu ac addysgu yn edrych yn ein sector yn 2030?” ac roedd y drafodaeth yn eang ei chwmpas. Beth fydd plant bach heddiw yn ei ddisgwyl o’u
Read more


Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru

Posted on 13 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw cefais y pleser o fod y Gwestai Anrhydeddus yng ngorymdaith Seremonïol cwblhau hyfforddiant Adrannau Ymadawyr Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru (URNU). Roeddem yn hynod o ffodus gyda’r tywydd, a gliriodd, yn garedig iawn, fel y gallai’r Adrannau gymryd lle a hithau’n sych! Mae’r ‘Adrannau’ yn seremoni Llynges Frenhinol draddodiadol sy’n dyddio’n ôl i ddyddiau
Read more


Noson Dathlu Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Posted on 9 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd heno. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau anhygoel cynifer o’n myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyd-gwricwlaidd eleni, gan gynnwys gweithredu fel Mentoriaid Myfyrwyr, gan gymryd rhan mewn heriau Menter a chwblhau Gwobr Caerdydd. Gwesteiwr y noson oedd Llywydd Undeb y Myfyrwyr,
Read more


Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Posted on 4 Mehefin 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mae’r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil yn rhan sefydledig a llwyddiannus o’n portffolio datblygu staff. Heddiw, fe gynhaliwyd y sesiwn olaf o Arwain Timau Addysgu; cwrs byr newydd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu, a redir ar y cyd â’r Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch.
Read more