Skip to main content
Mark Williams

Mark Williams


Postiadau blog diweddaraf

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Postiwyd ar 11 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai'r Athro Stephen Bentley yn rhoi'r gorau i'w rôl Deon Rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ar 31 Gorffennaf 2018 ac mai'r Athro Omer Rana fyddai'n cymryd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Postiwyd ar 4 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod cyfarfod cyntaf y Bwrdd Ymgynghorol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi cael ei gynnal. Nodwyd bod tua 160 o staff yn mynychu’r Gynhadledd Technegwyr heddiw lle roedd ymrwymiad […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mai 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mai 2018

Postiwyd ar 14 Mai 2018 gan Mark Williams

Hysbyswyd y Senedd ynghylch penodiad yr Athro Kim Graham yn Ddirprwy Is-ganghellor ymchwil, arloesi a menter o 1 Medi 2018. Roedd yr Is-Ganghellor wedi mynychu cyfarfod Grŵp Russell lle codwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

Postiwyd ar 30 Ebrill 2018 gan Mark Williams

Nodwyd y bu’r Is-Ganghellor yn bresennol yn y Cyngor GW4; trafodwyd y Gynghrair Diogelwch Dŵr ac ystyrir ei bod yn fodel ar gyfer cydweithio pellach. Nodwyd bod yr Ysgol Meddygaeth […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ebrill 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ebrill 2018

Postiwyd ar 16 Ebrill 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Boyne wedi'i benodi'n Bennaeth ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberdeen o 1 Awst 2018 ymlaen, a rhoddwyd llongyfarchiadau Athro Boyne. Nodwyd bod y gweithredu diwydiannol ynghylch y pensiynau […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Mawrth 2018

Postiwyd ar 19 Mawrth 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur am grŵp o brifysgolion meincnodi y gallai Caerdydd gymharu ei hun â nhw wrth adolygu dangosyddion perfformiad allweddol Y Ffordd Ymlaen. Cafodd y Bwrdd bapur drafft […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mawrth 2018

Postiwyd ar 12 Mawrth 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am yr anghydfod diwydiannol. Nodwyd bod yr Is-Ganghellor a'r Athro Holford yn cwrdd â'r Llywydd, Ysgrifennydd ac un aelod arall o gymdeithas […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mawrth 2018

Postiwyd ar 5 Mawrth 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan ymgynghorwyr Cubane ynghylch set ddata Uniforum ddiweddaraf Caerdydd. Cafodd y Bwrdd newyddion ar lafar ynghylch yr anghydfod diwydiannol a nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi mynd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Chwefror 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Chwefror 2018

Postiwyd ar 26 Chwefror 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar lafar ynghylch y streic a chyfarfod y Grŵp Arbenigol sydd ar y gweill. Yr Athro Holford sydd wedi’i drefnu a bydd yn cwrdd ddydd Gwener. […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

Postiwyd ar 19 Chwefror 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi ymweld â India’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â phartneriaid a thrafod cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith diwydiannol. Nodwyd gyda thristwch, bod aelod o […]