Rhian Davies

Rhian Davies


Postiadau blog diweddaraf

Caerdydd a’r Bobl sy’n Gadael Gofal

Posted on 15 Ionawr 2015 by Rhian Davies

Mae Strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2012-17 yn amlinellu ymrwymiad Prifysgol Caerdydd at ddenu’r myfyrwyr gorau a’r mwyaf galluog o bob rhan o gymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Mae’r Brifysgol yn sylweddoli bod angen penodol i gynorthwyo myfyrwyr o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli drwy gydol eu cyfnod fel myfyrwyr i wneud
Read more