Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyfleusterau chwaraeon newydd, gweithredu diwydiannol, cymorth ar gyfer eich arholiadau a dyddiadau graddio 2023

18 Ionawr 2023
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 18 Ionawr.

Annwyl fyfyriwr,

Blwyddyn newydd dda, a chroeso ‘nôl. Gobeithio y gwnaethoch chi fwynhau gwyliau’r Nadolig ac y cawsoch chi gyfle i ymlacio.

Cyfleusterau newydd ar gyfer hyfforddi a chwarae ar agor

Ychydig cyn y gwyliau roeddwn yn falch iawn o fod yn rhan o’r gwaith o agor ein safle chwaraeon yn Llanrhymni sydd wedi cael ei ailddatblygu. Mae’r safle wedi’i gwella’n fawr mewn ymateb i adborth gennych chi, ein myfyrwyr, a bydd rhai o gyfleusterau chwaraeon gorau’r DU nawr ar gael ar eich cyfer.

Mae chwaraeon myfyrwyr yn rhywbeth sy’n agos iawn at fy nghalon ac rwy’n gwybod pa mor bwysig ydyw i gynifer ohonoch. Mae’r buddsoddiad yn y cyfleusterau hyn yn golygu y bydd mwy o fyfyrwyr yn gallu elwa ar chwaraeon. Gwyddom fod hyn yn gallu helpu i wella iechyd meddwl, cyflawniad academaidd yn ogystal â’ch rhagolygon wrth chwilio am swyddi.

Gweithredu diwydiannol

Ddiwedd y llynedd, pleidleisiodd Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) o blaid gweithredu diwydiannol ac, er nad yw boicot marcio ac asesu bellach wedi’i gynllunio, maent wedi dweud wrthym y byddant ar streic ddydd Mercher 1 Chwefror 2023. Rydym yn aros am gadarnhad gan UCU ynghylch pryd bydd y diwrnodau streic eraill a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y cyfryngau yn cael eu cynnal.

Rwy’n sylweddoli y gallai hyn beri pryder ichi, ond gallwch fod yn dawel eich meddwl ein bod yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i leihau effaith y gweithredu diwydiannol parhaus hwn. Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar y fewnrwyd, a chewch ragor o gymorth gan y gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr.

Paratoi ar gyfer eich arholiadau a’u sefyll

Mae gennym ystod o adnoddau i’ch cynorthwyo i adolygu’n effeithiol, rheoli unrhyw bryderon sydd gennych ynghylch arholiadau, dod o hyd i fan tawel i astudio, rhoi hwb i’ch cymhelliant, a llawer mwy. Da chi, manteisiwch ar y cymorth sydd ar gael i’ch helpu drwy gydol cyfnod yr arholiadau a siaradwch naill ai â’ch tiwtor personol neu’r gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr os ydych yn poeni am eich arholiadau.

Gallwch hefyd gael seibiant o astudio yn ein hystafell ‘adolygu ac ymlacio’, o 16 i 25 Ionawr yn ystafell 1.26 yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Seremoinïau graddio 2023

Gallwn gadarnhau y bydd seremonïau graddio 2023 yn cael eu cynnal rhwng dydd Llun 17 a dydd Gwener 21 Gorffennaf. Os ydych chi’n graddio eleni, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n nodi’r dyddiadau hyn yn eich dyddiaduron. Bydd ein tudalennau graddio ar y we yn cael eu diweddaru pan fydd rhagor o fanylion i’w hychwanegu.

Pob lwc yn eich arholiadau a’ch asesiadau, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto cyn bo hir.

Cofion gorau

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr