Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Y diweddaraf am weithredu diwydiannol

10 Tachwedd 2022
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 9 Tachwedd.

Annwyl fyfyriwr,

Ysgrifennais atoch ddiwedd mis diwethaf i roi gwybod i chi fod Undeb y Prifysgolion a’r Colegau wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol. Mae bellach wedi cadarnhau y bydd gweithredu heb gynnwys streicio’n dechrau ddydd Mercher, 23 Tachwedd. Cadarnhawyd y bydd streiciau ar 24 Tachwedd (dydd Iau), 25 Tachwedd (dydd Gwener) a 30 Tachwedd (dydd Mercher).

Rwy’n sylweddoli y gall y newyddion hyn eich pryderu. Dros yr wythnosau nesaf, bydd eich Ysgol a minnau’n cysylltu â chi’n rheolaidd i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf am sut y byddwn yn ceisio lleihau effaith y gweithredu diwydiannol hwn a’ch cefnogi.

Mae’r dudalen ar weithredu diwydiannol ar fewnrwyd y myfyrwyr hefyd wedi’i diweddaru. Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth am weithredu diwydiannol o dan y pynciau canlynol:

  • Gweithredu diwydiannol – beth ydyw?
  • Cyngor a chymorth
  • Addysgu a dysgu
  • Asesu a chael adborth
  • Y broses gwyno
  • Ymchwilwyr ôl-raddedig

Os bydd angen cymorth a chefnogaeth arnoch, cysylltwch â’r gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr. Fel arall, dewch i’n gweld yn Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Mae gennym dimau arbenigol a all helpu.

Cofion gorau

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr