Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gweithredu diwydiannol

26 Hydref 2022
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 26 Hydref.

Annwyl fyfyriwr,

Efallai eich bod eisoes yn gwybod bod Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU) wedi cynnal pleidlais ymhlith ei aelodau ledled y DU yn ddiweddar ynghylch y posibilrwydd o gynnal gweithredu diwydiannol. Ar ôl i’r pleidleisio orffen ar 21 Hydref, a oedd o blaid gweithredu diwydiannol (neu fynd ar streic), bydd UCU bellach yn cyfarfod i benderfynu ar y camau y byddant yn eu cymryd, a phryd. Ni fyddwn yn gwybod beth fydd canlyniad y trafodaethau hyn hyd nes y bydd UCU yn rhoi gwybod inni.

Diolch ichi am eich dealltwriaeth a’ch amynedd. Byddaf yn cysylltu unwaith eto cyn gynted ag y bydd cynlluniau’r UCU yn hysbys.

Cofion gorau

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr