Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gweithredu diwydiannol a chymorth arholiadau

27 Mai 2022
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 27 Mai.

Annwyl fyfyriwr,

Ers y tro diwethaf imi ysgrifennu atoch chi, mae trafodaethau cadarnhaol wedi parhau rhwng y Brifysgol ac Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU).

O ganlyniad, rydym wedi gallu cytuno ar ddatganiad ar y cyd sy’n ymwneud â phensiynau USS. Gallwch ddarllen y datganiad ar-lein, ond y prif bwynt yr oeddwn am dynnu eich sylw ato yw bod cangen UCU Caerdydd wedi cytuno i beidio â gweithredu’n ddiwydiannol – gan gynnwys gweithredu heb gynnwys streicio – yn y flwyddyn academaidd hon.

Gobeithio bod eich arholiadau’n mynd yn dda, ond os ydych chi’n bryderus yn eu cylch (neu rywbeth arall) cysylltwch â’r gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr neu dewch i’n gweld yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr