Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Prifysgolion a Cholegau am USS

27 Mai 2022

Annwyl gydweithiwr,

Ers y tro diwethaf imi ysgrifennu atoch chi, mae trafodaethau cadarnhaol wedi parhau rhwng y Brifysgol ac Undeb y Prifysgolion a’r Colegau (UCU).

O ganlyniad, rydym wedi cytuno ar ddatganiad ar y cyd ynglŷn â phensiynau USS, ac mae UCU Caerdydd wedi cytuno i beidio â gweithredu’n ddiwydiannol (gan gynnwys gweithredu heb gynnwys streicio) yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Dymuniadau gorau

Colin Riordan
Is-Ganghellor