Skip to main content

Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

20 Mai 2022

Annwyl gydweithiwr,

Yn dilyn eu pleidlais ddiweddar, fe fyddwch yn ymwybodol ein bod wedi bod mewn trafodaethau pellach gydag Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU).

O ganlyniad i’r sgyrsiau adeiladol hynny, rwy’n falch ein bod wedi dod i gytundeb sy’n golygu bod y boicot asesu a marcio sydd i fod i ddechrau ddydd Llun yma bellach wedi’i dynnu’n ôl.

Drwy’r broses gyfan, mae’r naill ochr wedi bod yn awyddus i geisio lleihau’r effaith y byddai unrhyw gamau o’r fath wedi’i chael ar ein myfyrwyr, a chredaf y bydd pawb yn cytuno bod hyn yn newyddion i’w groesawu.

Cewch ragor o wybodaeth gennym yr wythnos nesaf, ond roeddwn i am rannu’r diweddariad pwysig hwn gyda chi heddiw.

Dymuniadau gorau

Colin Riordan
Is-Ganghellor