Day: 9 Hydref 2020

Claire Morgan

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Posted on 9 Hydref 2020 by Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Rwyf yn ysgrifennu atoch er mwyn eich gwneud yn ymwybodol o gynnydd yn y profion coronafeirws (COVID-19) a gynhelir yn un o Breswylfeydd ein Prifysgol. Peidiwch â gadael i fy ebost eich dychryn, fy nod yw rhoi sicrwydd i chi ein bod yn gwneud popeth posibl i flaenoriaethu iechyd a diogelwch cymuned ein
Read more