Skip to main content

Hydref 9, 2020

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Postiwyd ar 9 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Rwyf yn ysgrifennu atoch er mwyn eich gwneud yn ymwybodol o gynnydd yn y profion coronafeirws (COVID-19) a gynhelir yn un o Breswylfeydd ein Prifysgol. Peidiwch â gadael […]