Day: 25 Medi 2020

Claire Morgan

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Posted on 25 Medi 2020 by Mark Hannam

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd cyfyngiadau lleol ychwanegol yng Nghaerdydd oherwydd y coronafeirws. Daw mesurau newydd i rym o 18.00 ar 27 Medi 2020.  Eu diben yw diogelu iechyd pobl a atal y feirws rhag lledaenu. Fel rhan o’r gymuned leol, mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae o ran cefnogi’r
Read more