Skip to main content

Gorffennaf 22, 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 22 Gorffennaf 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yr hyn sydd bron mor annisgwyl â’r newidiadau dramatig a achoswyd gan COVID-19 yw’r ffyrdd y mae elfennau o fywyd academaidd wedi mynd rhagddynt fel y byddent mewn […]